ulice.jaroslaw.pl

 

UCHWAŁA Nr 153/XVI/95
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie zaopiniowania wykazu dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Jarosławia.

     Na podstawie art. 1 ust. 28 lit. b, ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych, pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, p. 15 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

par. 1

Opiniuje pozytywnie przedstawiony przez Zarząd Miasta Jarosławia wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Jarosławia, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

par. 3

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji d/s Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu Wojewodzie Przemyskiemu.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław PagaczZałącznik Nr 1     

WYKAZ ULIC MIEJSKICH LOKALNYCH NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA

Lp.Nazwa ulicyNr ulicyUwagi
1Adama Asnyka65141001
2Basztowa65141002
3Benedyktyńska65141003
4Blichowa65141004
5Brama Pełkińska65141005
6prof. Tadeusza Broniewskiego65141006
7Cerkiewna65141007
8gen. Józefa Chłopickiego65141008
9Bolesława Chrobrego65141009
10Cygańska Góra65141010
11Leona Czechowskiego65141011
12Dojazdowa65141012
13Dominikańska65141013
14Drużyniecka65141014
15Dziewiarska65141015
16Elektrowniana65141016
17Farna65141017
18ks. Bronisława Fili65141018
19Garbarze65141019
20Boczna Garbarze65141020
21prof. Mieczysława Gębarowicza65141021
22Głęboka65141022
23Grochhowska65141023
24Górnoleżajska65141024
25Harcerska65141025
26Jana Harlendera (d. Boczna Na Blichu)65141026
27Władysława Jagiełły65141027
28Jarowa65141028
29Jasna65141029
30Anny Jenke (d. Boczna Pełkińskiej)65141030
31Jezuicka65141031
32Kasztelańska65141032
33Wiesława Kielara (d. Mariana Buczka)65141033
34Kazimierza Wielkiego65141034
35Klasztorna65141035
36Jana Kochanowskiego65141036
37Kolaniki65141037
38Stanisława Konarskiego65141038
39Marii Konopnickiej65141039
40Zbyszka Kopcia65141040
41Stanisława Kopystyńskiego (d. Małgorzaty Fornalskiej)65141041
42Juliusza Kossaka65141042
43Kosynierska65141043
44Krakusa65141044
45Zygmunta Krasińskiego65141045
46Krótka65141046
47Kruhel Pawłosiowski65141047
48Kulkowa65141048
49Legionów65141049
50Joachima Lelewela65141050
51Lipowa (d. Mokra)65141051
5229-go Listopada65141052
53Ludowa65141053
54Łączności65141054
55Łąkowa65141055
56Władysława Łokietka65141056
57Mały Rynek65141057
58Jana Matejki65141058
59Mieszka I65141059
60Misztale65141060
61Maurycego Mochnackiego65141061
62Aleksandra Morgenbesera65141062
63Ludwika Nabielaka65141063
64Nad Sanem65141064
65Lidii Nartowskiej (d. Boczna Reymonta)65141065
66Gabriela Narutowicza65141066
67Na Skarpie65141067
68Ogrodowa65141068
69Boczna Okrzei65141069
70Ordynacka65141070
71Władysława Orkana65141071
72Ormiańska65141072
73Elezy Orzeszkowej65141073
74Ostrogskich65141074
75Piaskowa65141075
76Piastów65141076
77Plac Bożnic65141077
78Plac Mickiewicza65141078
79Plac ks. Piotra Skargi65141079
80Plac Św. Michała (d. Plac Zwycięstwa)65141080
81Plac Wolności65141081
82Podgórze65141082
83Polna65141083
84Popiela65141084
85Powstania Styczniowego65141085
86Prośbów65141086
87Przygrodzie65141087
88Przyklasztorna65141088
89Przyjaźni65141089
90Przyrynek65141090
91Baśki Puzon65141091
92Raszyńska65141092
93Mikołaja Reja65141093
94Sanomierska65141094
95Boczna Sanowa65141095
96Sąsiedzka65141096
97Franciszka Siarczyńskiego65141097
98gen. Jana Skrzyneckiego65141098
99Słoneczna65141099
100Boczna Słonecznej65141100
101im. Kazimierza Skarbowskiego65141101
102Ludwika Solskiego65141102
103gen. Józefa Sowińskiego65141103
104Spółdzielcza65141104
105prof. Zbigniewa Strzeleckiego65141105
106mjr. Wojciecha Szczepańskiego65141106
107Boczna Szczytniańskiej65141107
108kpt. Jana Szrama (d. Boczna Krakowska)65141108
109Świętojańska65141109
110Tatarska65141110
111Trybunalska65141111
112Marii Turzańskiej65141112
113Karola Ujejskiego65141113
114Wandy65141114
115Wąska65141115
116Węgierska65141116
117gen. Wacława Wieczorkiewicza (d. 8-go Marca)65141117
118Wiejska65141118
119Włókiennicza65141119
120Wodna65141120
121Wolna65141121
122Waleriana Wróblewskiego65141122
123Stanisława Wyspiańskiego65141123
124Zduńska65141124
125Zgody65141125
126Zielona65141126
127Zwierzyniec65141127
128Żołnierska65141128
129Kopernika65141129

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały