ulice.jaroslaw.pl

ul. Ignacego Łukasiewicza

Metryka

Jarosław, ul. I. Łukasiewicza na starej mapie ewidencyjnej

Położenie: na północ od ul. W. Wróblewskiego, równolegle do niej

Działka ewidencyjna:

  • 3956

Historia nazwy:

  1. Ignacego Łukasiewicza
    dokument nadania nazwy: brak danychLokalizacja

  N 50° 1′ 54.49″, E 22° 42′ 7.93″Patron

Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882) - polski farmaceuta i przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, z zainteresowania chemik i fizyk; rewolucjonista i działacz niepodległościowy. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Łada. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobił się na ropie naftowej dużego majątku. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali itd., finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Dążył do rozwoju rodzącego się tam przemysłu naftowego, nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych firm.