ulice.jaroslaw.pl


Państwowy Rejestr Granic (PRG):


Wykaz ulic do pobrania

Wykaz ulic, osiedli i placów miasta Jarosławia
Ostatnia aktualizacja:

Lp. Typ Nazwa wg uchwały Uchwała Dzielnica Kategoria drogi *
1 .  rondo 100-lecia Niepodległości, Rondo 129/X/2019 IV/VI powiatowa
2 .  osiedle 1000-lecia, Osiedle III/20/88 III
3 .  ulica 29-go Listopada III/20/88 II gminna
4 .  ulica 3-go Maja III/20/88 II, III gminna
5 .  ulica Akacjowa 633/LIV/09 VII wewnętrzna (wł. gminy)
6 .  osiedle Armii Krajowej, Osiedle im. 236/XXVIII/92 VI
7 .  ulica Asnyka, Adama III/20/88 I gminna
8 .  inny
(wiadukt)
Badenich, Wiadukt Władysława i Kazimierza 684/LVI/09 I/II
9 .  ulica Bandurskiego, Dr Władysława III/20/88 VI powiatowa
10 .  ulica Basztowa III/20/88 III gminna
11 .  ulica Batalionów Chłopskich III/20/88 VII powiatowa
12 .  ulica Bema, Gen. Józefa III/20/88 V powiatowa
13 .  ulica Benedyktyńska III/20/88 I gminna
14 .  ulica Blichowa III/20/88 I gminna
15 .  ulica Boczna Garbarze III/20/88 I gminna
16 .  ulica Boczna Okrzei III/20/88 I gminna
17 .  ulica Boczna Sanowa III/20/88
526/XLVII/2017
I gminna i wewnętrzna? (wł. gminy)
18 .  ulica Boczna Słonecznej III/20/88 III gminna
19 .  ulica Boczna Szczytniańskiej III/20/88 VI gminna
20 .  plac
(park)
Bohaterów Monte Cassino, Park Miejski im. 33/IV/94 VI
21 .  ulica Bolesława Chrobrego III/20/88 IV gminna
22 .  plac Bóżnic 199/XX/07 I gminna
23 .  ulica Brama Pełkińska III/20/88 I gminna
24 .  ulica Brodowicze III/20/88 VII powiatowa
25 .  ulica Broniewskiego, Profesora Tadeusza 236/XXVIII/92 I gminna
26 .  ulica Brzostków III/20/88 VI powiatowa
27 .  ulica Budowlanych III/20/88 III wewnętrzna (wł. gminy)
28 .  ulica Bursztynowa 527/XLVII/2017 VII wewnętrzna (wł. gminy)
29 .  ulica Cegielniana III/20/88 VI powiatowa
30 .  ulica Cerkiewna III/20/88 I gminna
31 .  ulica Chłopickiego, Gen. Józefa III/20/88 II gminna
32 .  ulica Chmielna 305/XXXI/04 IV gminna
33 .  ulica Chodkiewicza, Hetmana Jana Karola 522/XLIX/2013 IV powiatowa
34 .  ulica Chopina, Fryderyka III/20/88 I powiatowa
35 .  ulica Cmentarna III/20/88 V powiatowa
36 .  ulica Cygańska Góra III/20/88 I gminna
37 .  ulica Czarnieckiego, Stefana III/20/88 V powiatowa
38 .  ulica Czechowskiego, Leona III/20/88 II gminna
39 .  ulica Danilewicza, Podpułkownika Tadeusza 401/XXVII/2000 VI gminna? i wewnętrzna
40 .  ulica Dąbrowskiego, Gen. Henryka III/20/88 VI powiatowa i wewnętrzna
41 .  ulica Diamentowa 527/XLVII/2017 VII gminna
42 .  rondo Dietziusa, Burmistrza Adolfa 397/XXXII/2021 I gminna i powiatowa
43 .  ulica Długosza, Jana III/20/88 I powiatowa
44 .  ulica Dobrzańskiego, Jana III/20/88 VI powiatowa
45 .  ulica Dojazdowa III/20/88 I gminna
46 .  ulica Dolnoleżajska III/20/88 VII powiatowa
47 .  ulica Dominikańska III/20/88 VI gminna
48 .  ulica Drużyniecka III/20/88 IV gminna
49 .  ulica Drzymały, Kazimierza 295/XXX/2012 IV wewnętrzna (wł. gminy)
50 .  ulica Dziewiarska III/20/88 III gminna
51 .  ulica Elektrowniana III/20/88 IV gminna
52 .  ulica Farna III/20/88 I gminna
53 .  ulica Fili, Księdza Bronisława 236/XXVIII/92 I gminna
54 .  ulica Flisacka III/20/88 I powiatowa
55 .  ulica Franciszkańska III/20/88 I gminna
56 .  ulica Fredry, Aleksandra III/20/88 I powiatowa
57 .  ulica Galika, Stanisława 399/XXXIX/2012 II wewnętrzna (wł. gminy)
58 .  ulica Garbarze III/20/88 I gminna
59 .  ulica Gębarowicza, prof. Mieczysława 353/XXXIX/93 III gminna
60 .  ulica Głęboka 199/XX/07 III gminna
61 .  ulica Głowackiego, Wojciecha III/20/88 V powiatowa
62 .  ulica Gottfrieda, Kazimierza III/20/88 II powiatowa
63 .  ulica Górnoleżajska III/20/88 VI gminna
64 .  ulica Grochowska III/20/88 VI gminna
65 .  ulica Grodziszczańska III/20/88
177/XXIII/92
VI powiatowa
66 .  ulica Grodzka III/20/88 I gminna
67 .  ulica Grottgera, Artura III/20/88 IV powiatowa
68 .  ulica Grucy, Prof. Adama III/20/88 V powiatowa
69 .  ulica Grunwaldzka III/20/88 I gminna
70 .  rondo Haftka, Profesora Jana 397/XXXII/2021 I gminna
71 .  ulica Hajnusa, Burmistrza Stanisława 64/VIII/03 VI wewnętrzna (wł. gminy)
72 .  ulica Harcerska III/20/88 VI gminna
73 .  ulica Harlendera, Jana 236/XXVIII/92 I gminna
74 .  inny
(pasaż)
Hordyńskiego, Pasaż Poety Jerzego 188/XXII/03 VI wewnętrzna (zarząd powiatu)
75 .  plac Inwalidów Wojennych, Plac 340/XXIX/96 V
76 .  ulica Jadwigi, Królowej III/20/88 II powiatowa
77 .  osiedle Jagiellonów, Osiedle III/20/88 V
78 .  ulica Jana Pawła II, im. 97/XIV/91 V gminna
79 .  ulica Jana Sobieskiego III/20/88 I gminna
80 .  ulica Jarowa III/20/88 I gminna
81 .  ulica Jasna III/20/88 I gminna
82 .  ulica Jaśminowa 825/LXI/2023 VI wewnętrzna (prywatna)
83 .  ulica Jenke, Anny 236/XXVIII/92 VI gminna
84 .  ulica Jezuicka III/20/88 I gminna
85 .  osiedle Kalinki, Osiedle im. Waleriana III/20/88 II
86 .  ulica Kamienna III/20/88 VII powiatowa
87 .  ulica Kasprowicza, Jana III/20/88 V powiatowa
88 .  ulica Kasztelańska III/20/88 I gminna
89 .  ulica Kazimierza Wielkiego III/20/88 IV gminna
90 .  ulica Kielara, Wiesława 236/XXVIII/92 I gminna
91 .  ulica Kilińskiego, Jana III/20/88 V powiatowa
92 .  ulica Klasztorna III/20/88 I gminna
93 .  ulica Koby, Romana 187/XXII/03 VI wewnętrzna (wł. gminy)
94 .  plac
(skwer)
Koby, im. kpt. Władysława 677/LVII/06 V/VI
95 .  ulica Kochanowskiego, Jana III/20/88 VI gminna
96 .  ulica Kolaniki III/20/88 VII gminna
97 .  osiedle Kombatantów, Osiedle III/20/88 III
98 .  ulica Konarskiego, Stanisława III/20/88 VI gminna
99 .  ulica Konfederacka III/20/88
773/LXXIII/2018
VI powiatowa i wewnętrzna (wł. gminy)
100 .  ulica Konopnickiej, Marii III/20/88 I gminna
101 .  ulica Kopcia, Zbyszka III/20/88 VI gminna
102 .  osiedle Kopernika, Osiedle Mikołaja III/20/88 II
103 .  ulica Kopystyńskiego, Stanisława 236/XXVIII/92 I gminna
104 .  ulica Kossaka, Juliusza III/20/88 IV gminna
105 .  ulica Kosynierska III/20/88 IV gminna
106 .  ulica Kościuszki, Tadeusza III/20/88 VI powiatowa i wewnętrzna (woj.)
107 .  ulica Krakowska III/20/88 VI gminna
108 .  ulica Krakusa III/20/88 IV gminna
109 .  ulica Krasińskiego, Zygmunta III/20/88 VI gminna
110 .  ulica Kraszewskiego, Ignacego III/20/88 I gminna
111 .  ulica Krótka III/20/88 IV gminna
112 .  ulica Kruhel Pawłosiowski III/20/88 VI gminna
113 .  ulica Kruhel Pełkiński III/20/88 VII krajowa i gminna
114 .  ulica Krzyżowe Drogi 191/XVIII/95 VI wewnętrzna (wł. gminy)
115 .  ulica Kulkowa III/20/88 VII gminna
116 .  ulica Lawendowa 21/VI/2015 VI wewnętrzna (prywatna)
117 .  ulica Legionów III/20/88 II gminna
118 .  ulica Lei, profesora Franciszka 121/XIV/2011 I wewnętrzna (wł. gminy)
119 .  ulica Lelewela, Joachima III/20/88 VI gminna
120 .  ulica Leśna 53/VI/2003 IV wewnętrzna (wł. gminy)
121 .  ulica Letnia 36/VII/2015 VI wewnętrzna (wł. gminy)
122 .  rondo Lewkowicza, Rondo mjr. Bronisława 604/LVI/2017 IV wojewódzka
123 .  ulica Limanowskiego, Bolesława III/20/88 IV powiatowa
124 .  ulica Lipowa V/38/89 VII gminna
125 .  ulica Lisińskiego, księdza Mieczysława 236/XXVIII/92 II powiatowa
126 .  ulica Lotników III/20/88 VI powiatowa
127 .  ulica Lubelska III/20/88 I powiatowa
128 .  ulica Ludkiewicza, Stanisława 799/LXVI/10 I gminna
129 .  ulica Ludowa III/20/88 IV gminna
130 .  ulica Łazy Kostkowskie III/20/88 VII powiatowa
131 .  ulica Łączności III/20/88 IV gminna
132 .  ulica Łąkowa III/20/88 VII gminna
133 .  ulica Majowa 430/XXXVIII/2016 VII wewnętrzna (prywatna)
134 .  ulica Makary, księdza Jakuba 120/XIV/2011 V gminna lub wewnętrzna (wł. gminy)
135 .  ulica Mały Rynek III/20/88 I gminna
136 .  ulica Matejki, Jana III/20/88 V gminna
137 .  ulica Matusza, Burmistrza Jerzego 341/XXIV/2000 VII gminna lub wewnętrzna (wł. gminy)
138 .  ulica Mączyńskiego, Jana III/20/88 IV powiatowa
139 .  ulica Michalovska 119/XIII/03 I gminna
140 .  plac Mickiewicza, Plac III/20/88 I gminna
141 .  ulica Mieszka I III/20/88 IV gminna
142 .  ulica Miła 148/XII/2019 VII wewnętrzna (wł. gminy)
143 .  ulica Miłosza, Czesława 708/LVIII/09 I gminna
144 .  ulica Misztale III/20/88 I gminna
145 .  ulica Mochnackiego, Maurycego III/20/88 I gminna
146 .  ulica Morawska III/20/88 III powiatowa
147 .  ulica Morgenbessera, Aleksandra 199/XX/07 VI gminna
148 .  ulica Na Blichu III/20/88 I powiatowa
149 .  ulica Na Skarpie III/20/88 III powiatowa
150 .  ulica Nabielaka, Ludwika III/20/88 II gminna
151 .  ulica Nad Sanem III/20/88 I gminna
152 .  ulica Nartowskiej, Lidii 236/XXVIII/92 II gminna
153 .  ulica Narutowicza, Gabriela III/20/88 V gminna
154 .  osiedle Niepodległości, Osiedle III/20/88 III
155 .  ulica Ogrodowa III/20/88 I gminna
156 .  ulica Okrzei, Stefana III/20/88 I powiatowa
157 .  ulica Opolska III/20/88 I gminna
158 .  ulica Ordynacka III/20/88 I gminna
159 .  ulica Orkana, Władysława III/20/88 IV gminna
160 .  ulica Orłowicza, Mieczysława III/20/88 II powiatowa
161 .  ulica Ormiańska III/20/88 I gminna
162 .  ulica Orzeszkowej, Elizy III/20/88 IV gminna
163 .  ulica Ostrogskich III/20/88 I gminna
164 .  ulica Paderewskiego, Ignacego Jana III/20/88 II powiatowa
165 .  ulica Panieńska III/20/88 I powiatowa
166 .  ulica Pasieka III/20/88 I powiatowa
167 .  ulica Pawłosiowska III/20/88 VI powiatowa
168 .  ulica Pełkińska III/20/88 I powiatowa i gminna
169 .  ulica Piaskowa III/20/88 VII gminna
170 .  ulica Piastów III/20/88 IV gminna
171 .  ulica Piekarska 236/XXVIII/92 II powiatowa
172 .  rondo Pileckiego, Rondo Rotmistrza Witolda 603/LVI/2017 III gminna
173 .  osiedle Piłsudskiego, Osiedle imienia Marszałka Józefa IV/32/89 VI
174 .  ulica Podgórze III/20/88 I gminna
175 .  ulica Podzamcze III/20/88 I powiatowa
176 .  ulica Pogodna III/20/88 VI powiatowa
177 .  ulica Polna III/20/88 I gminna
178 .  ulica Poniatowskiego, Józefa III/20/88 II powiatowa
179 .  ulica Popiela III/20/88 IV gminna
180 .  ulica Powstania Styczniowego III/20/88 VI gminna
181 .  osiedle Prośbów, Osiedle Braci III/20/88 II gminna
182 .  ulica Pruchnicka III/20/88 IV wojewódzka
183 .  ulica Przemyska III/20/88 II gminna
184 .  ulica Przemysłowa III/20/88 IV gminna
185 .  ulica Przygrodzie III/20/88 I gminna
186 .  ulica Przyjaźni III/20/88 IV gminna
187 .  ulica Przyklasztorna III/20/88 III gminna
188 .  ulica Przyrynek III/20/88 I gminna
189 .  inny
(most)
Przysiężniaka ps. "Ojciec Jan", Most im. mjra/płka Franciszka 718/LXVII/2018 I
190 .  osiedle Pułaskiego, Osiedle im. Generała Kazimierza III/20/88 V
191 .  ulica Puzon ps. "Baśka", Czesławy 199/XX/07 I gminna
192 .  inny
(aleja)
Pysiowa, Aleja 37/VII/2015 VI wewnętrzna (prywatna)
193 .  ulica Racławicka III/20/88 VI powiatowa
194 .  ulica Rajska 217/XXI/07 VII wewnętrzna (wł. gminy)
195 .  ulica Raszyńska III/20/88 VI gminna
196 .  ulica Reformacka III/20/88 V powiatowa
197 .  ulica Reja, Mikołaja III/20/88 VI gminna
198 .  ulica Reymonta, Władysława III/20/88 II powiatowa
199 .  ulica Różana 439/XXX/2001 VI gminna lub wewnętrzna (wł. gminy)
200 .  ulica Rybacka III/20/88 I powiatowa
201 .  ulica Rynek III/20/88 I wewnętrzna (wł. gminy)
202 .  ulica Sandomierska III/20/88 I gminna
203 .  ulica Sanowa III/20/88 I krajowa i wojewódzka
204 .  ulica Sąsiedzka III/20/88 I gminna
205 .  ulica Schrama, kpt. Jana 199/XX/07 VI gminna
206 .  ulica Siarczyńskiego, Franciszka III/20/88 VI gminna
207 .  ulica Siemieńskiego, Lucjana III/20/88 IV powiatowa
208 .  ulica Sienkiewicza, Henryka III/20/88 V powiatowa
209 .  ulica Sikorskiego, Generała Władysława Eugeniusza 236/XXVIII/92 II powiatowa
210 .  ulica Skarbowskiego, im Kazimierza 353/XXXIX/93 VI gminna
211 .  plac Skargi, Plac III/20/88 I gminna
212 .  ulica Skrzyneckiego, Gen. Jana III/20/88 II gminna
213 .  ulica Słoneczna III/20/88 III gminna
214 .  osiedle Słoneczne 199/XX/07 III
215 .  ulica Słowackiego, Juliusza III/20/88 II wojewódzka i powiatowa
216 .  ulica Solskiego, Ludwika III/20/88 IV gminna
217 .  ulica Sowińskiego, Gen. Józefa III/20/88 IV gminna
218 .  ulica Spacerowa 526/XLVII/2017 I wewnętrzna (wł. gminy)
219 .  ulica Społeczna 776/LXVIII/06 I wewnętrzna (wł. gminy)
220 .  ulica
XL/330/02
(wł. Gminy Wiązownica)
221 .  ulica Spółdzielcza III/20/88 III gminna
222 .  ulica Spytka z Jarosławia III/20/88 I gminna
223 .  ulica Starosanowa III/20/88 I powiatowa
224 .  ulica Stawki III/20/88 VII powiatowa
225 .  ulica Stefana Batorego 277/XXVI/08 IV wewnętrzna (wł. gminy)
226 .  osiedle Sterańczaka, im. Józefa VIII/48/89 VI
227 .  ulica Stojałowskiego, Stanisława III/20/88 III -
228 .  ulica Strzelecka III/20/88 IV powiatowa
229 .  ulica Strzeleckiego, prof. Zbigniewa 377/XL/93 I gminna
230 .  plac Sybiraków, Plac imienia 34/IV/94 I
231 .  ulica Szarych Szeregów 773/LXXIII/2018 VI wewnętrzna (wł. gminy)
232 .  inny
(aleja)
Szczepańskiego, Aleja im. pułkownika Wojciecha 303/XX/2000 VI gminna
233 .  ulica Szczytniańska III/20/88 VI powiatowa
234 .  ulica Szmaragdowa 527/XLVII/2017 VII wewnętrzna (wł. gminy)
235 .  rondo Szymańskiego, gen. Romana Władysława 56/IX/2015 VI krajowa
236 .  ulica Świętego Ducha III/20/88 I powiatowa
237 .  plac Świętego Michała, Plac 236/XXVIII/92 I gminna
238 .  ulica Świętojańska III/20/88 I gminna
239 .  ulica Tarnowskiego, Hetmana Jana III/20/88 I gminna (od 01.01.2022 r.)
240 .  ulica Tatarska III/20/88 I gminna
241 .  rondo Tokarczuka, Arcybiskupa Ignacego 663/LVIII/2013 I krajowa
242 .  ulica Traugutta, Romualda III/20/88 IV powiatowa
243 .  ulica Trybunalska III/20/88 I gminna
244 .  ulica Turzańskiej, im Marii 353/XXXIX/93 V gminna
245 .  ulica Ujejskiego, Kornela 199/XX/07 I gminna
246 .  ulica Ulmy, Senatora Tadeusza 51/VI/2003 IV wewnętrzna (wł. gminy)
247 .  ulica Ustronie 252/XXIV/96 I gminna lub wewnętrzna (wł. gminy)
248 .  ulica Wandy III/20/88 IV gminna
249 .  ulica Wąska III/20/88 I gminna
250 .  ulica Węgierska III/20/88 I gminna
251 .  ulica Wieczorkiewicza, Generała Wacława 236/XXVIII/92 IV gminna
252 .  ulica Wiejska III/20/88 IV gminna
253 .  plac Więźniów KL Auschwitz, Plac 528/XLVII/2017 II
254 .  ulica Wilsona III/20/88 II powiatowa
255 .  ulica Wiśniowa 52/VI/2003 I wewnętrzna (wł. gminy)
256 .  osiedle Witosa, Osiedle im. Wincentego III/20/88 VI
257 .  ulica Władysława Jagiełły III/20/88 IV gminna
258 .  ulica Władysława Łokietka III/20/88 IV gminna
259 .  ulica Włókiennicza III/20/88 III gminna
260 .  ulica Wodna III/20/88 I gminna
261 .  osiedle Wojska Polskiego, Osiedle im. 236/XXVIII/92 II
262 .  ulica Wolna III/20/88 IV gminna
263 .  plac Wolności, Plac III/20/88 II gminna
264 .  ulica Wróblewskiego, Walerego III/20/88 I gminna
265 .  ulica Wspólna 526/XLVII/2017 I wewnętrzna (wł. gminy)
266 .  ulica Wyspiańskiego, Stanisława III/20/88 V gminna
267 .  ulica Zacisze 32/IV/94 VI gminna lub wewnętrzna (wł. gminy)
268 .  ulica Zamkowa III/20/88 I gminna (od 01.01.2022 r.)
269 .  ulica Zbożowa III/20/88 III wewnętrzna (wł. gminy)
270 .  ulica Zduńska III/20/88 I gminna
271 .  ulica Zgody III/20/88 I gminna
272 .  rondo Zielińskiego, Michała 728/LIII/2022 I
273 .  ulica Zielińskiego, Zygmunta III/20/88 II powiatowa
274 .  ulica Zielona III/20/88 I gminna
275 .  ulica Zielone Wzgórze 714/LXVI/2018 VI wewnętrzna (prywatna)
276 .  ulica Zwierzyniec III/20/88 I gminna
277 .  ulica Zwierzyniecka III/20/88 I powiatowa
278 .  ulica Żeromskiego III/20/88 VI powiatowa
279 .  ulica Żołnierska III/20/88 III gminna
280 .  ulica Żwirowa III/20/88 VII powiatowa

* - Informacje zamieszczone w ostatniej kolumnie tabeli (Kategoria drogi) należy traktować jedynie poglądowo i w razie potrzeby uzyskać potwierdzenie u właściwego zarządcy drogi.
? - nieznana podstawa prawna.
** - ul. Sportowa znajduje się w miejscowości Szówsko, lecz na mocy porozumienia między Gminą Wiązownica a Gminą Miejską Jarosław, numery porządkowe dla budynków położonych przy tej ulicy ale na terenie m. Jarosławia ustala Burmistrz Miasta Jarosławia.