ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 236/XXVIII/92
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 listopada 1992 r.

w sprawie zmian nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Jarosławia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwy ulic, placów i osiedli położonych na terenie miasta Jarosławia w następujący sposób:
1. Ulica Pstrowskiego otrzymuje nazwę księdza Mieczysława Lisińskiego.
2. Ulica Stanisława Dubois otrzymuje nazwę Piekarska.
3. Ulica 1-go Maja otrzymuje nazwę Generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego.
4. Ulica Małgorzaty Fornalskiej otrzymuje nazwę Stanisława Kopystyńskiego.
5. Ulica Hanki Sawickiej otrzymuje nazwę Profesora Tadeusza Broniewskiego.
6. Ulica Boczna Reymonta otrzymuje nazwę Lidii Nartowskiej.
7. Ulica Mariana Buczka otrzymuje nazwę Wiesława Kielara.
8. Ulica Boczna Na Blichu otrzymuje nazwę Jana Harlendera.
9. Ulica Boczna Krakowskiej otrzymuje nazwę Kapitana Jana Szrama.
10. Ulica Boczna Pełkińskiej otrzymuje nazwę Anny Jenke.
11. Ulica 8-go Marca otrzymuje nazwę Generała Wacława Wieczorkiewicza.
12. Odcinek ulicy od ulicy Spytka z Jarosławia do Placu Księdza Piotra Skargi (dotychczas fragment Placu Księdza Piotra Skargi) otrzymuje nazwę Księdza Bronisława Fili.
13. Plac Zwycięstwa otrzymuje nazwę Plac Świętego Michała.
14. Włącza się Osiedle im. Generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego do Osiedla im. Generała Kazimierza Pułaskiego.
15. Osiedle Im. Stanisława Łańcuckiego otrzymuje nazwę Osiedle im. Armii Krajowej.
16. Osiedle II Armii Ludowego Wojska Polskiego otrzymuje nazwę Osiedle im. Wojska Polskiego.

§ 2

Odcinkowi ulicy od Jana Pawła II do Osiedla Im. Generała Kazimierza Pułaskiego nadaje się nazwę Synów Pułku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały