ulice.jaroslaw.pl
 ul. Kazimierza Wielkiego 

Metryka

Jarosław, ul. Kazimierza Wielkiego, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Kazimierza Wielkiego

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaKazimierza Wielkiego8265

Dzielnica: IV

Historia nazwy:

  1. Kazimierza Wielkiego
    dokument nadania nazwy: brak danych
    kolejne: Uchwała Nr III/20/88Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 32.73″, E 22° 40′ 17.59″  |   Koniec 1: N 50° 0′ 35.83″, E 22° 40′ 19.07″  |  Koniec 2: N 50° 0′ 33.93″, E 22° 40′ 9.94″Patron

Kazimierz Wielki król Polski
(1310-1370) - najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach 1333-1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim. Unormował stosunki z Czechami i Zakonem Krzyżackim. W 1335 uzyskał od czeskiego króla Jana Luksemburskiego zrzeczenie się pretensji do polskiego tronu. W 1348 w Namysłowie zawarł pokój z Czechami na zasadzie status quo nie zrzekając się praw do Śląska. Na mocy pokoju kaliskiego z 1343 odzyskał zajęte przez Krzyżaków Kujawy i ziemię dobrzyńską, w zamian zrzekając się tymczasowo praw do Pomorza Gdańskiego. Zrzekł się praw do całego Śląska podczas układu w Pradze w 1356. Z pomocą Węgier w latach 1340-1349 przyłączył do Polski większą część Rusi Halicko-Włodzimierskiej. W 1364 ufundował Akademię Krakowską.
Kazimierz Wielki zakładał osady i wsie. Wydał ok. 500 lokacji. Wybudował 55 zamków, 27 miast otoczył murami, wzniósł 34 kościoły. Za jego czasów powstały w Krakowie: kościół Mariacki, katedra na Wawelu (rozpoczęta przez Łokietka), kościół augustianów, dominikanów, Bożego Ciała. Na lata 1356-1361 przypada najdłuższy za rządów Kazimierza Wielkiego okres pokoju.
  Z.K., Z cuklu "Ulica pod patronatem" Kazimierz Wielki, Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Miasta Jarosławia, 1998

Po bezpotomnej śmierci ostatniego Rościsławicza, Włodzimierza, znalazł się Jarosław w państwie halicko-włodzimierskiem, które przetrwało do r. 1324. Rządził tu jeszcze Bolesław Trojdenowicz, ale został w r. 1340 otruty przez bojarów. Wtedy ziemie te zajął Kazimierz W., król polski, i Jarosław dostał się pod panowanie polskie. (...) Wiemy, że Kazimierz W. był w Jarosławiu dnia 28 czerwca 1361 r., co nie było bez znaczenia. Widocznie Jarosław był już miejscowością znaczną, a jako taka z pewnością nie obywał się bez własnej parafji.
  Makara, Jakób, Dzieje parafji jarosławskiej, Odbitka z czasopisma Jarosławskie Wiadomości Parafjalne, Jarosław 1936