ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr III/20/88
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 23 listopada 1988 r.

w sprawie ustalenia nazw osiedli mieszkaniowych, ulic i placów w mieście Jarosławiu.

Działając na podstwie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 41, poz. 185 z późn. Zm.) Miejska Rada Narodowa postanawia, co następuje:

Par. 1

Ustala się następujące nazwy ulic położonych na terenie miasta Jarosławia:
1. Adama Asnyka, 2. Dr Władysława Bandurskiego, 3. Batalionów Chłopskich, 4. Basztowa, 5. Gen. Józefa Bema, 6. Benedyktyńska, 7. Blichowa, 8. Boczna Garbarze, 9. Boczna Krakowska, 10. Boczna na blichu, 11. Boczna Okrzei, 12. Boczna Pełkińskiej, 13. Boczna Władysława Reymonta, 14. Boczna Sanowa, 15. Boczna Słonecznej, 16. Boczna Szczytniańskiej, 17. Brama Pełkińska, 18. Brodowicze, 19. Brzostków, 20. Budowlanych, 21. Mariana Buczka, 22. Cegielniana, 23. Cerkiewna, 24. Gen. Józefa Chłopickiego, 25. Fryderyka Chopina, 26. Bolesława Chrobrego, 27. Cmentarna, 28. Cygańska Góra, 29. Stefana Czarnieckiego, 30. Leona Czechowskiego, 31. Gen. Henryka Dąbrowskiego, 32. Jana Długosza, 33. Jana Dobrzańskiego, 34. Dojazdowa, 35. Dominikańska, 36. Dolnoleżajska, 37. Stanisława Dubois, 38. Drużyniecka, 39. Dziewiarska, 40. Elektrowniana, 41. Farna, 42. Flisacka, 43. Małgorzaty Fornalskiej, 44. Franciszkańska, 45. Aleksandra Fredry, 46. Garbarze, 47. Kazimierza Gottfrieda, 48. Głębocka, 49. Wojciecha Głowackiego, 50. Górnoleżajska, 51. Grochowska, 52. Grodziszczańska, 53. Grodzka, 54. Artura Grottgera, 55. Grunwaldzka, 56. Prof. Adama Grucy, 57. Harcerska, 58. Jarowa, 59. Jasna, 60. Jezuicka, 61. Władysława Jagiełły, 62. Kamienna, 63. Jana Kasprowicza, 64. Kasztelańska, 65. Kazimierza Wielkiego, 66. Jana Kilińskiego, 67. Klasztorna, 68. Jana Kochanowskiego, 69. Kolaniki, 70. Zbyszka Kopcia, 71. Stanisława Konarskiego, 72. Konfederacka, 73. Marii Konopnickiej, 74. Juliusza Kossaka, 75. Kosynierska, 76. Tadeusza Kościuszki, 77. Krakowska, 78. Krakusa, 79. Zygmunta Krasińskiego, 80. Ignacego Kraszewskiego, 81. Królowej Jadwigi, 82. Krótka, 83. Kruhel Pawłosiowski, 84. Kruhel Pełkiński, 85. Kulkowa, 86. Lotników, 87. Joachima Lelewela, 88. Legionów, 89. Bolesława Limanowskiego, 90. 29-go Listopada, 91. Lubelska, 92. Ludowa, 93. Łazy Kostkowskie, 94. Łączności, 95. Łąkowa, 96. Władysława Łokietka, 97. 1-go Maja, 98. 3-go Maja, 99. Mały Rynek, 100. 8-go Marca, 101. Jana Matejki, 102. Jana Mączyńskiego, 103. Mieszka I, 104. Misztale, 105. Maurycego Mochnackiego, 106. Mokra, 107. Morawska, 108. Aleksandra Morgenbesera, 109. Ludwika Nabielaka, 110. Na Blichu, 111. Nad Sanem, 112. Gabriela Narutowicza, 113. Na Skarpie, 114. Ogrodowa, 115. Stefana Okrzei, 116. Opolska, 117. Ordynacka, 118. Władysława Orkana, 119. Mieczysława Orłowicza, 120. Ormiańska, 121. Elizy Orzeszkowej, 122. Ostrogskich, 123. Ignacego Jana Paderewskiego, 124. Panieńska, 125. Pasieka, 126. Pawłosiowska, 127. Pełkińska, 128. Piaskowa, 129. Piastów, 130. Podgórze, 131. Podzamcze, 132. Pogodna, 133. Polna, 134. Józefa Poniatowskiego, 135. Popiela, 136. Powstania Styczniowego, 137. Pruchnicka, 138. Przemyska, 139. Przemysłowa, 140. Przygrodzie, 141. Przyklasztorna, 142. Przyjaźni, 143. Przyrynek, 144. Wincentego Pstrowskiego, 145. Baśki Puzon, 146. Racławicka, 147. Raszyńska, 148. Reformacka, 149. Mikołaja Reja, 150. Władysława Reymonta, 151. Rybacka, 152. Rynek, 153. Sandomierska, 154. Sanowa, 155. Hanki Sawickiej, 156. Sąsiedzka, 157. Franciszka Siarczyńskiego, 158. Gen. Jana Skrzyneckiego, 159. Słoneczna, 160. Juliusza Słowackiego, 161. Jana Sobieskiego, 162. Lucjana Siemieńskiego, 163. Henryka Sienkiewicza, 164. Ludwika Solskiego, 165. Gen. Józefa Sowińskiego, 166. Spółdzielcza, 167. Spytka z Jarosławia, 168. Starosanowa, 169. Stawki, 170. Stanisława Stojałowskiego, 171. Strzelecka, 172. Szczytniańska, 173. Swiętego Ducha, 174. Gen. Karola Swierczewskiego, 175. Swiętojańska, 176. Hetmana Jana Tarnowskiego, 177. Tatarska, 178. Romualda Traugutta, 179. Trybunalska, 180. Karola Ujejskiego, 181. Wandy, 182. Wąska, 183. Węgierska, 184. Wiejska, 185. Wilsona, 186. Włókiennicza, 187. Wodna, 188. Wolna, 189. Walerego Wróblewskiego, 190. Stanisława Wyspiańskiego, 191. Zamkowa, 192. Zduńska, 193. Zgody, 194. Zygmunta Zielińskiego, 195. Zielona, 196. Zwierzyniec, 197. Zwierzyniecka, 198. Zbożowa, 199. Żeromskiego, 200. Żwirowa, 201 Żołnierska

Par. 2

Ustala się następujące nazwy osiedli mieszkaniowych położonych na terenie miasta Jarosławia:
1. Osiedle II Armii Ludowego Wojska Polskiego, 2. Osiedle Kombatantów, 3. Osiedle im. Waleriana Kalinki, 4. Osiedle Mikołaja Kopernika, 5. Osiedle Jagiellonów, 6. Osiedle Braci Prośbów, 7. Osiedle 1000-lecia, 8. Osiedle Słoneczna, 9. Osiedle im. Stanisława Łańcuckiego, 10. Osiedle im. Wincentego Witosa, 11. Osiedle im. Gen. Kazimierza Pułaskiego, 12. Osiedle im. Gen. Władysława Eugeniusza Sikorskiego

Par. 3

Ustala się następujące nazwy placów położonych na terenie miasta Jarosławia:
1. Plac Bożnic, 2. Plac Mickiewicza, 3. Plac Skargi, 4. Plac Wolności, 5. Plac Zwycięstwa

Par. 6

Nazwy ulic osiedli i placów oraz ich granice określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

Par. 7

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta.

Par. 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego.


Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały