ulice.jaroslaw.pl
Juliusza
 ul. Słowackiego 

Metryka

Jarosław, ul. Juliusza Słowackiego, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Juliusza Słowackiego

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaSłowackiegoJuliusza20291

Dzielnica: II

Historia nazwy:

 1. Hetmańska
  dokument nadania nazwy: Uchwała z 1892 r.

 2. Juliusza Słowackiego
  dokument nadania nazwy: Uchwała z 12 października 1909 r.

 3. Dworcowa (Bahnhofstrasse) - podczas okupacji niemieckiej

 4. Juliusza Słowackiego
  dokument nadania nazwy: brak danych
  kolejny: Uchwała Nr III/20/88Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 57.41″, E 22° 40′ 39.56″  |   Koniec: N 50° 0′ 41.09″, E 22° 40′ 39.84″Patron

Juliusz Słowacki
herbu Leliwa (1809-1849) - polski poeta, dramaturg i epistolograf, określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu. Jego utwory, zgodnie z duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu polskiego, podejmowały istotne problemy związane z walką narodowowyzwoleńczą, z przeszłością narodu i przyczynami niewoli, ale także poruszały uniwersalne tematy egzystencjalne. Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem, wspaniałym bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni i języka. Jako liryk zasłynął pieśniami odwołującymi się do Orientu, źródeł ludowych i słowiańszczyzny. Był poetą nastrojów, mistrzem operowania słowem.

Pamięć wielkiego poety uczciła Rada miasta w r. 1909 przez nazwanie ul. Hetmańskiej ul. J. Słowackiego, przez przybicie pamiątkowej tablicy na pierwszej z kamienic nowo nazwanej ulicy i przez udzielenie pomocy finansowej Komitetowi, urządzającemu ku czci poety publiczny obchód.
  Gazeta Jarosławska, 8 kwietnia 1935