ulice.jaroslaw.pl
Burmistrza Adolfa
 Rondo Dietziusa 

Metryka

Rondo Burmistrza Adolfa Dietziusa, 2021

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Burmistrza Adolfa Dietziusa

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
rondoDietziusaBurmistrza Adolfa57663

Dzielnica: I

Historia nazwy:

  1. Burmistrza Adolfa Dietziusa
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr 397/XXXII/2021

    Uwagi:
    Dawniej nazwę Dra Adolfa Dietziusa nosiła ul. Jana Pawła II.
    Przez krótki okres nazwę Burmistrza Adolfa Dietziusa miała część ul. Gabriela Narutowicza, a niedługo po przywróceniu poprzedniej nazwy, imieniem Burmistrza Adolfa Dietziusa nazwano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarsławiu.Lokalizacja

  N 50° 0′ 59.66″, E 22° 40′ 54.91″Patron

Adolf Dietzius
(1852-1920) - ceniony lekarz, burmistrz Jarosławia, poseł do Rady Państwa (parlament austriacki). Za jego kadencji nastąpił przemyślany, harmonijny rozwój Jarosławia w dziedzinie gospodarczej, urbanistycznej, kulturalnej i demograficznej. Jego zastępcami byli adwokaci Władysław Jahl i Władysław Grabowski, przełożony gminy żydowskiej - Juliusz Strisower, aptekarz Józef Rohm. Wspólnie zbudowali nowoczesne miasto, w nowych granicach administracyjnych, z przebudowaną siecią ulic i terenów zielonych, z licznymi gmachami szkolnymi i użyteczności publicznej, zakładami przemysłowymi i okazałymi kamienicami czynszowymi. W 1982 roku przyłączono do miasta przedmieścia i podzielono Jarosław na cztery dzielnice: Śródmieście, Krakowską, Głębocką, Leżajską i trzy rejony budowlane: zwartej zabudowy piętrowej, wolnostojących domów piętrowych oraz willi i zabudowy parterowej. Założono park miejski (1902) i targowicę na Olszanówce oraz Nowy Cmentarz (1904), zbudowano gazownię przy ul. Zamkowej. (jaroslaw.pl)

Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia

Urodził się w 1849 r. w Jarosławiu w rodzinie mieszczańskiej. Ukończył medycynę w Wiedniu, a od 1883 r. pracował jako lekarz kolejowy i miejski. W r. 1891 w wieku lat 39 został obrany burmistrzem i pełnił tę funkcję przez 27 lat. (...) Rządy jego na stanowisku burmistrza podzielić można na 3 okresy: pierwszy (1891-1901) był twórczym we wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej, uporządkowanej, zreformowanej i wprowadzonej na nowe tory. Drugi (1901-11) był okresem ustalania osiągniętych zdobyczy i gromadzenia funduszów, których jednak nie zużytkowano w tempie dorównującym rozwojowi miasta. Trzeci (1911-18) cechuje się już zastojem, a od r. 1915 upadkiem wywołanym zarówno wojną, jak dewaluacją nagromadzonych bezproduktywnie kapitałów. (...)
Do trwałych zdobyczy gospodarki Adolfa Dietziusa należy: rozbudowa szkolnictwa miejskiego tak ludowego jak i średniego (szkoła realna, prywatne kursy seminaryjne, Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. J. Słowackiego), szkolnictwa zawodowego (szkoła rzemiosł budowlanych), szkoła muzyczna; dalej podniesienie stanu zdrowotnego przez nowe urządzenia sanitarne (budowa szpitala, roboty kanalizacyjne, studnie, rzeźnia), wreszcie rozwój opieki społecznej. Obrany posłem do Rady Państwa zabiegał gorliwie o poparcie postulatów Jarosławia u władz centralnych i w parlamencie. Osobiście stworzył dwie fundacje: "Przytulisko starców i kalek obrządku rzymsko-katolickiego przynależnych do gminy Jarosław" i "Dom Sierot im. Adolfa i Eugenii Dietziusów".
  Z cuklu "Burmistrzowie z okresu autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej" Adolf Dietzius (1891-1918), Biuletyn m. Jarosławia, 1994 r.