ulice.jaroslaw.pl
 ul. im. Jana Pawła II 

Metryka

Jarosław, ul. im. Jana Pawła II, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

im. Jana Pawła II

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaJana Pawła IIim.35597

Dzielnica: V

Historia nazwy:

 1. Krakowska

  Uwaga: Nazwę Krakowska nosiły także ulice Grodzka i Grunwaldzka
  Zobacz obecną Krakowską

 2. Dra Adolfa Dietziusa
  dokument nadania nazwy: Uchwała z 1920 r.

  Uwaga: Przez krótki czas nazwę Adolfa Dietziusa nosiła także
  część ul. G. Narutowicza

 3. Krakowska (część od ul. Kościuszki w stronę Przeworska)
  dokument nadania nazwy: Uchwała z 1936 r.

 4. gen. Karola Świerczewskiego
  dokument nadania nazwy: brak danych
  kolejne: Uchwała Nr III/20/88

 5. im. Jana Pawła II
  dokument nadania nazwy: Uchwała Nr 97/XIV/91Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 57.86″, E 22° 40′ 38.93″  |   Koniec: N 50° 1′ 3.38″, E 22° 39′ 49.35″Patron

Jan Paweł II
własc. Karol Józef Wojtyła (1920-2005) - polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958-1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964-1978), kardynał (1967-1978), zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego, święty Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku.

Peregrynacja w diecezji przemyskiej rozpoczęła się 8 marca 1970 r. gromadząc niezliczone rzesze wiernych. Siedemnastomiesięczne nawiedzenie kończyło się 11 lipca 1971 r. w Jarosławiu. Duchowym przygotowaniem były kilkudniowe rekolekcje dla wiernych. Po lewej stronie kościoła farnego ustawiono ołtarz polowy w kształcie łodzi. W pamiętną, upalną niedzielę Mszy św. przewodniczył metropolita poznański Ks. Abp Antoni Baraniak. Wśród koncelebrujących byli m.in. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, Kardynał Karol Wojtyła, Generał Zakonu Paulinów O. Jerzy Tomziński, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej Ks. Bp Ignacy Tokarczuk oraz Ks. Prałat Bronisław Fila - Proboszcz jarosławskiej fary.

Niespełna 30 lat po Nawiedzeniu w Jarosławiu, 3 kwietnia 2000 r. Rada Miasta nadała Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela.
25 października 2000 r. podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra delegacja z Przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Pagaczem, Burmistrzem Janem Gilowskim i Ks. Archiprezbiterem Aleksanderm Kustrą wręczyła Janowi Pawłowi II Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia. Papież powiedział, że pamięta peregrynację Obrazu Matki Bożej w naszym mieście dodając, że Jarosław to piękne miasto.
  Krzanowska, Zofia, Związki Jarosławia z Kardynałem Karolem Wojtyłą..., Biuletyn Informacyjny m. Jarosławia, nr 150(4)/2005Poprzedni patron

Karol Wacław Świerczewski
ps. "Walter" (1897-1947) - generał pułkownik Armii Czerwonej i generał broni Wojska Polskiego, kandydat nauk wojskowych, działacz komunistyczny sowiecki, hiszpański oraz polski, członek prezydium tajnego Centralnego Biura Komunistów Polskich przy KC WKP i Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, wiceminister obrony narodowej, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy 1947.

Były patron

Adolf Dietzius
(1852-1920) - ceniony lekarz, burmistrz Jarosławia, poseł do Rady Państwa (parlament austriacki). Bardzo zasłużony dla rozbudowy i wzbogacenia miasta. Od 1901 Honorowy Obywatel Miasta Jarosłwia.

Urodził się w 1849 r. w Jarosławiu w rodzinie mieszczańskiej. Ukończył medycynę w Wiedniu, a od 1883 r. pracował jako lekarz kolejowy i miejski. W r. 1891 w wieku lat 39 został obrany burmistrzem i pełnił tę funkcję przez 27 lat. (...) Rządy jego na stanowisku burmistrza podzielić można na 3 okresy: pierwszy (1891-1901) był twórczym we wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej, uporządkowanej, zreformowanej i wprowadzonej na nowe tory. Drugi (1901-11) był okresem ustalania osiągniętych zdobyczy i gromadzenia funduszów, których jednak nie zużytkowano w tempie dorównującym rozwojowi miasta. Trzeci (1911-18) cechuje się już zastojem, a od r. 1915 upadkiem wywołanym zarówno wojną, jak dewaluacją nagromadzonych bezproduktywnie kapitałów. (...)
Do trwałych zdobyczy gospodarki Adolfa Dietziusa należy: rozbudowa szkolnictwa miejskiego tak ludowego jak i średniego (szkoła realna, prywatne kursy seminaryjne, Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. J. Słowackiego), szkolnictwa zawodowego (szkoła rzemiosł budowlanych), szkoła muzyczna; dalej podniesienie stanu zdrowotnego przez nowe urządzenia sanitarne (budowa szpitala, roboty kanalizacyjne, studnie, rzeźnia), wreszcie rozwój opieki społecznej. Obrany posłem do Rady Państwa zabiegał gorliwie o poparcie postulatów Jarosławia u władz centralnych i w parlamencie. Osobiście stworzył dwie fundacje: "Przytulisko starców i kalek obrządku rzymsko-katolickiego przynależnych do gminy Jarosław" i "Dom Sierot im. Adolfa i Eugenii Dietziusów".
  Z cuklu "Burmistrzowie z okresu autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej" Adolf Dietzius (1891-1918), Biuletyn m. Jarosławia, 1994 r.