ulice.jaroslaw.pl
Prof. Adama
 ul. Grucy 

Metryka

Jarosław, ul. Prof. Adama Grucy, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Prof. Adama Grucy

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaGrucyProf. Adama59458

Dzielnica: V

Historia nazwy:

 1. Jagiellonów

  Uwaga: W roku 1985 nazwa ulicy Jagiellonów została zmianiona,
  ponieważ w Jarosławiu funkcjonowała równocześnie nazwa
  Osiedle Jagiellonów

 2. Prof. Adama Grucy
  dokument nadania nazwy: Uchwała Nr VI/34/85
  kolejne: Uchwała Nr III/20/88Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 50.95″, E 22° 40′ 35.48″  |   Koniec: N 50° 0′ 48.37″, E 22° 40′ 21.63″Patron

Adam Gruca
(1893-1983) - lekarz ortopeda, profesor medycyny, jeden z najlepszych lekarzy w swojej specjalności. Uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu, następnie w 1913 podjął studia medyczne na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując w 1922 doktorat. W latach 1921-1928 asystent, a po habilitacji w 1928 docent Katedry i Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1931-1939 ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie. Po wojnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry i III Kliniki Ortopedycznej AM w Warszawie. Członek PAU, członek rzeczywisty PAN. Opublikował około 170 prac naukowych, był twórcą i najwybitniejszym przedstawicielem warszawskiej szkoły ortopedycznej i traumatologicznej, doktorem honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie i Wrocławiu. Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia (1977).

Urodził się 3 grudnia 1893 roku w Majdanie Sieniawskim w powiecie jarosławskim. (...) Naukę kontynuował w gimnazjum w Jarosławiu przy ul. 3 Maja (1906-1913). (...) Należał do drużyny skautów i działał w "Zarzewiu". (...) W 1913 roku wstąpił na medycynę we Lwowie, którą przerwał w następnym roku z powodu wybuchu wojny. Pracował w różnych szpitalach polowych i walczył na froncie włoskim. Studia ukończył dopiero w 1922 roku. (...) Był wybitnym ortopedą, znakomitym teoretykiem i wynalazcą, twórcą nowych metod operacyjnych oraz narzędzi i aparatów ortopedycznych. Autor wielu artykułów i publikacji, a zwłaszcza monumentalnej "Chirurgii ortopedycznej". Interesował się sztuką rzeźbiarską, zbierał fajki. Część zbioru fajek podarował Muzeum w Jarosławiu. Od 1959 roku był członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. (...)
  Kostka-Bieńkowska, Zofia, Honorowi obywatele Jarosławia 1857-2003, Jarosław 2009, s.63