ulice.jaroslaw.pl
im. kpt. Władysława
 Skwer Koby 

Metryka

Jarosław, skwer i pomnik kpt. W. Koby, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

im. kpt. Władysława Koby

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
skwerKobyim. kpt. Władysława45871

Dzielnica: V / VI

Historia nazwy:

  1. im. kpt. Władysława Koby
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr 677/LVII/06

Uwaga: Patronem jednej z ulic w Jarosławiu jest młodszy brat Władysława Koby - Roman KobaLokalizacja

  N 50° 1′ 2.05″, E 22° 39′ 50.79″Patron

Władysław Koba
- nazwisko konspiracyjne "Marcin Gruda", pseudonimy: "Marcin", "Rak", "Tor", "Żyła" (1914-1949) - kapitan Wojska Polskiego i Armii Krajowej, działacz WiN. Oficer służby stałej piechoty w 3 pułku piechoty Legionów w Jarosławiu, uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Od grudnia 1939 r. w konspiracji, od 1943 dowódca plutonu dywersyjnego Obwodu AK Jarosław i oficer dywersji Obwodu. Jesienią 1944 przeniesiony do Obwodu AK Przemyśl, gdzie objął funkcję adiutanta Komendy Obwodu. Po rozwiązaniu AK – Komendant Obwodu Przemyśl organizacji "Nie", a następnie DSZ. Od września 1945 działacz Zrzeszenia WiN. W 1947 aresztowany w Przemyślu przez UB i w 1948 wyrokiem WSR w Rzeszowie skazany na karę śmierci, którą w 1949 wykonano. Dopiero w 1992 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał wyrok za nieważny. Pośmiertnie awansowany na stopień majora.
Urodził się 8 stycznia 1914 r. w Jarosławiu, jako siódme dziecko w rodzinie Józefa i Rozyny. W 1932 r. zdał maturę i udał się do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej - Komorowie. Następnie służył jako dowódca plutonu w Jarosławiu. Wziął udział w kampanii w 1939 r. w walkach m.in. pod Pogroszewem, Umiastowem i w obronie twierdzy Modlin. Po kapitulacji przebywał w obozie przejściowym dla jeńców w Działdowie. Po zwolnieniu z obozu ukrywał się w okolicach Jarosławia. Niedługo później podjął działalność konspiracyjną. Najpierw jako oficer szkoleniowym na terenie Obwodu AK Jarosław, a od 1943 r. jako dowódca plutonu dywersyjnego i oficer dywersji Komendy Obwodu. Zorganizował szereg akcji zbrojnych i dywersyjnych. Po zajęciu Rzeszowszczyzny przez Sowietów poszukiwany był przez UB i NKWD. Jesienią 1944 r. został awansowany do stopnia kapitana. Działalność konspiracyjną kontynuował do 26 września 1947 r. kiedy to został aresztowany w Przemyślu przez funkcjonariuszy WUBP...
  Żołnierz niezłomny mjr Władysław Koba, Kalejdoskop Jarosławski, listopad 2016, s.11-12