ulice.jaroslaw.pl
 Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino 

Metryka

Jarosław, Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
parkPark Miejski im. Bohaterów Monte Cassino45854

Dzielnica: VI

Historia nazwy:

  1. Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr 33/IV/94

    Uwaga: wcześniejsze nazwy potoczne: Park Miejski Olszanówka
    lub Park Miejski na Olszanówce.

 Obiekt zabytkowy:

  1. Nr rej. A-479 (część główna parku),
  2. Nr rej. A-1591 (część parku z Aleją Kasztanową i fragmentem Alei Lipowej)

Uwaga: Granice parku przedstawione poniżej odpowiadają granicom ochrony konserwatorskiej.Lokalizacja

  N 50° 1′ 20″, E 22° 40′ 12″Nazwa

Bitwa o Monte Cassino (zwana także bitwą o Rzym) - w rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych (obok walk pod Stalingradem, na Łuku Kurskim, lądowania w Normandii i powstania warszawskiego) w czasie II wojny światowej. Polskie walki o masyw Monte Cassino i Piedimonte trwały 13 dni i 20 godzin i były niezwykle krwawe. W natarciu zginęło 923 żołnierzy, 2931 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345, z których 251 powróciło do oddziałów po zakończeniu walk.

Założenie parku

Jarosław 1908

W 1886 r. przystąpiono do budowy ulicy Kraszewskiego łączącej trakt krakowski z targowicą na Olszanówce (rejon ob. parku miejskiego) urządzoną na 45-morgowej działce zakupionej przez miasto od dr Henryka Maksa (pozostała część Olszanówki należała do Wilhelma Siemieńskiego-Lewickiego). Na terenie starej targowicy (ob. rejon Pl. Mickiewicza) urządzono ogródek miejski według planu inspektora plantacji miejskich we Lwowie Arnolda Rohringa. Drzewa i krzewy sprowadzono z Mirzyńca, znanego z licznych szkółek drzewnych należących do Lubomirskich.
  Zięba, Zbigniew, Biuletyn m. Jarosławia, nr 9(81)/1999

Na zdj. pawilon ogrodu miejskiego, 1908, źródło: Biblioteka Narodowa

W r. 1900 założyło miasto piękny i duży park miejski na Olszanówce, stanowiący odtąd miejsce wytchnienia i odpoczynku dla starszych, a miejsce zabaw dla dziatwy. Powstał ten park na gruntach miejskich, przylegających do targowicy miejskiej, na tak zwanym placu powystawowym. Dla zapewnienia ludności miasta, głównie kupcom, korzyści materialnych. Dla zaznajomienia czynników rządowych, sfer rolniczych i kupieckich ze znaczeniem i wzrostem miasta, pomagał zarząd miasta komitetom organizacyjnym w urządzaniu wystaw, odstąpił na ten cel obszary gruntów miejskich i udzielając komitetom wystaw, zasiłków pieniężnych. Grunta te, na których urządzono w r. 1890 i 1895 wystawy rolnicze, zwano placem powystawowym. Plac ten o obszarze przeszło 8 morgów uchwaliła Rada miejska (1/IXII. 1896) zamienić na ogród miejski i odtąd rokrocznie wstawiała Rada do budżetu kwotę 15.000 zł na urządzenie parku miejskiego. W 1902 r. oddano ogród do użytku publicznego.
  Wondaś, Andrzej, Szkice do dziejów Jarosławia: Upadek Jarosławia pod rządami austrjackiemi (1773-1818) T. 1, 1934