ulice.jaroslaw.pl
Zygmunta
 ul. Zielińskiego 

Metryka

Jarosław, ul. Zygmunta Zielińskiego, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Zygmunta Zielińskiego

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaZielińskiegoZygmunta26076

Dzielnica: II

Historia nazwy:

  1. Zygmunta Zielińskiego
    dokument nadania nazwy - brak danych

  2. gen. Henryka Zielińskiego - Uchwała Nr XVIII/66/81

  3. Zygmunta Zielińskiego - Uchwała Nr III/20/88Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 35.87″, E 22° 41′ 13.40″  |   Koniec: N 50° 0′ 37.96″, E 22° 41′ 19.55″Patron

Zygmunt Zieliński
(1858-1925) - generał broni Wojska Polskiego. Po wybuchu I WŚ zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich. Został organizatorem i pierwszym dowódcą 2 Pułku Piechoty. 2 I 1916 w Kozienicach objął stanowisko komendanta c. i k. Komendy Grupy Polskich Legionów. Od 24 XII 1916 dowodził III Brygadą Legionów Polskich. Od 25 IV 1917 do 19 II 1918 dowodził Polskim Korpusem Posiłkowym. Po zawarciu pokoju brzeskiego został przez władze austriackie internowany w obozach w Chust i Marmarosz Sziget. 8 XI 1918 przyjęty do Wojska Polskiego. Wziął udział w wojnie polsko-ukraińskiej w obronie Lwowa i Przemyśla. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą 3 Armii. Po zakończeniu walk został dowódcą Okręgu Generalnego "Pomorze" w Toruniu, a po reorganizacji struktur dowodzenia dowódcą Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu.
Generał Zygmunt Zieliński cieszył się ogromną poularnością w wojsku. R. Górecki pisał o nim, że go "... kochał i czcił jak Ojca". A ppłk. J. Sitko autor historii 2 p.p. Legionów tak go charakteryzował: "... prawdziwy ojciec swych żołnierzy, z krwi i kości żołnierz, uczący ich odwagi i wytrwałości własnym przykładem". Był odznaczony orderem Virtuti Militari 2 i 5 klasy, Krzyżem Niepodległości i cztery razy Krzyżem Walecznych.
  Bieńkowska, Zofia, Z cuklu "Ulica pod patronatem" Zygmunt Zieliński, Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Miasta Jarosławia, 1996