ulice.jaroslaw.pl
im. Józefa
 os. Sterańczaka 

Metryka

Jarosław, ul. Grochowska na os. im. Józefa Sterańczaka, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

im. Józefa Sterańczaka

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
osiedleSterańczakaim. Józefa53311

Dzielnica: VI

Historia nazwy:

  1. im. Krajowej Rady Narodowej
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr XXVIII/101/83

  2. im. Józefa Sterańczaka
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr VIII/48/89Lokalizacja

  N 50° 1′ 3.63″, E 22° 39′ 25.10″Patron

Józef Starańczak
Józef Sterańczak
ps. "Żbik" (1903-1943). Urodzony w Lesku, w wieku 21 lat powołany do służby wojskowej w 39 p.p. Strzelców Lwowskich w Jarosławiu. Ukończył tut. Szkołę Handlową. Po rozpoczęciu II wojny Światowej w 1939 wzięty do niewoli, po ucieczce z niej ukrywał się. Od 1940 w Związku Walki Zbrojnej, późn. Armii Krajowej. Walczył na terenie Obwodu AK - Jarosław. W lipcu 1943 aresztowany przez gestapo, bity i torturowany, a w końcu zamordowany.

Po rozpoczęciu II Wojny Światowej już w październiku 1939 r. dostał się do niewoli. W czasie przemarszu jeńców polskich przez Jarosław dzięki pomocy mojej, brata i naszych kolegów, udała się ucieczka ojca i jego towarzyszy. Przez pewien czas ukrywał się ścigany przez żandarmerię niemiecką. Gdy sprawa ucichła, ojciec podjął pracę w składzie materiałów drzewnych w Jarosławiu w charakterze pomiarowego. W 1940 r. wstąpił do organizowanego Związku Walki Zbrojnej, gdzie działał pod pseudonimem "Żbik" do czasu powołania Armii Krajowej. Brał udział w licznych akcjach przeciw okupantowi na terenie Obwodu AK - Jarosław. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca 1943 r. gestapo urządziło w rejonie ul. Krakowskiej i przyległych obławę, w czasie której został aresztowany w domu przy ul. Krasińskiego 10. Aresztowano też mnie i brata Kazimierza. Po kilku dniach nieludzkich przesłuchań na gestapo w Jarosławiu, brata i mnie wywieziono do obozu w Pustkowiu, a ojca w bestialski sposób bito i torturowano. Po dziesięciu dniach został zmordowany, ponieważ nie zdradził tajemnicy i nie wydał nikogo z konspiracji.
  Sterańczak, Józef - syn, Z cuklu "Ulica pod patronatem" Józef Sterańczak, Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Miasta Jarosławia, 1994Poprzednia nazwa

- ciało polityczne utworzone podczas II wojny światowej przez Polską Partię Robotniczą (PPR) o charakterze samozwańczego polskiego parlamentu. KRN miała być parlamentem powstającego już faktycznie państwa komunistycznego. W manifeście KRN zapowiedziano powołanie Rządu Tymczasowego oraz budowę aparatu państwowego w terenie. Miały go tworzyć powstające w konspiracji rady narodowe. Koncepcja rad narodowych nawiązywała wprost do ustroju ZSRR opartego na systemie sowietów, czyli radach robotniczych, chłopskich i żołnierskich.