ulice.jaroslaw.pl
Hetmana Jana
 ul. Tarnowskiego 

Metryka

Jarosław, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Hetmana Jana Tarnowskiego

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaTarnowskiegoHetmana Jana22684

Dzielnica: I

Historia nazwy:

 1. Fredry
  dokument nadania nazwy: Uchwała z 1892 r.

 2. Zamkowa (cz.)
  dokument nadania nazwy: Uchwała z 1923 r.

 3. Ignacego Daszyńskiego

 4. Mariana Buczka

 5. Hetmana Jana Tarnowskiego
  dokument nadania nazwy: Uchwała Nr XVIII/66/81
  kolejne: Uchwała Nr III/20/88

  Uwaga: Pierwotnie ul. Fredry, obejmowała także obecną ul. Zamkową i częśc ul. Sanowej (do mostu),
  a w 1923 r., po zmianie nazwy cz. ulicy na Zamkową, Fredry została skrócona do odcinka od Placu Mickiewicza do ul. PrzemyskiejLokalizacja

  Początek: N 50° 1′ 1.03″, E 22° 41′ 1.51″  |   Koniec: N 50° 1′ 7.39″, E 22° 41′ 29.41″Patron

Hetman Jan Tarnowski
herbu Leliwa (1488-1561) - pamiętnikarz, teoretyk wojskowości, mówca, kasztelan krakowski od 1536, wojewoda krakowski od 1535, wojewoda ruski od 1527, kasztelan wojnicki od 1522, starosta sandomierski, lubaczowski, stryjski, chmielnicki, w latach 1527-1533, 1539-1546, 1547-1551, 1554-1555 i 1557-1559 dzierżył buławę hetmana wielkiego koronnego. Brał udział w wojnie litewsko-moskiewskiej 1507-1508 i 1512-1522, w wyprawie do Mołdawii w 1512. W 1515 uczestniczył w zjeździe Jagiellonów z Habsburgami w Wiedniu. Zwiedził wiele krajów na Bliskim Wschodzie i w Zachodniej Europie. Walczył w wojnie polsko-krzyżackiej 1519-1521 i w wojnie habsbursko-tureckiej w roku 1521. W 1534 dowodził polsko-litewską wyprawą na Moskwę. W 1538, w czasie wojny z Mołdawią, oblegał zamek w Chocimiu. Zmienił organizację wojska polskiego i wprowadził kodeks dyscypliny wojskowej.

On ku rozszerzeniu handlu w Jarosławiu przez walne wówczas jarmarki przywileje od Zygmunta króla wyjednał Dany w Krakowie r. 1531 dowodzi, iż Jarosław uważany był jako celny w państwie skład towarów obcych i krajowych. Jan Tarnowski tu kupców z zagranicy przez znamienite swobody i korzyści zwabił i zachęcił; on zrujnowany przez Tatarów zamek podniósł i umocnił; on słusznego obywatela starostą jarosławskim ustanowił, on tu zwierzyniec założył, spichlerze wystawił. Jarosław Jana Tarnowskiego i jego domu pamiątkę czcić z wdzięczności powinien.
  Makara, Jakób, Dzieje parafji jarosławskiej, Odbitka z czasopisma Jarosławskie Wiadomości Parafjalne, Jarosław 1936, s.58Poprzedni patron

Marian Buczek
(1896-1939) - polski działacz socjalistyczny i komunistyczny. Członek kolejno Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS-Opozycji i Komunistycznej Partii Polski. Od 1916 w Polskiej Organizacji Wojskowej, później także w Pogotowiu Bojowym PPS. Szef wydziału śledczego Milicji Ludowej PPS w Lublinie, ochraniającej Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej powołany w XI 1918 przez I. Daszyńskiego. W XX-leciu międzywojennym kilkakrotnie skazany na wieloletni pobyt w więzieniu za antypaństwową działalność komunistyczną i przynależność do sekcji wojskowej KPP będącej agenturą Związku Sowieckiego.

Dawny patron

Ignacy Daszyński
(1866-1936) - polski polityk socjalistyczny, poseł do Izby Posłów Reichsratu Przedlitawii, premier rządu lubelskiego w 1918, publicysta, współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS, w 1929 jeden z założycieli Centrolewu. W czasie przewrotu majowego w 1926 poparł Józefa Piłsudskiego, później jednak przeszedł do opozycji. Marszałek Sejmu w latach 1928-1930. W działalności konspiracyjnej i twórczości publicystycznej używał pseudonimów: Daszek, Żegota, Ignis.