ulice.jaroslaw.pl
 Plac Mickiewicza 

Metryka

Jarosław, Plac Mickiewicza, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Plac Mickiewicza

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
placPlac Mickiewicza41182

Dzielnica: I

Historia nazwy:

  1. Plac Mickiewicza
    dokument nadania nazwy: Uchwała z 1892 r.
    kolejne: Uchwała z 1923 r., Uchwała Nr III/20/88Lokalizacja

  Początek: N 50° 1′ 0.73″, E 22° 40′ 51.06″  |   Koniec: N 50° 1′ 0.54″, E 22° 41′ 2.95″Patron

Adam Mickiewicz
herbu Poraj (179-1855 ) – polski poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki. Obok J. Słowackiego i Z. Krasińskiego największy poeta polskiego romantyzmu (zalicz. do tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury pol., a nawet za jednego z największych w Europie. Członek i założyciel Tow. Filomatycznego, mesjanista zw. z Kołem Sprawy Bożej A. Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie por. do Byrona i Goethego. Autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz. Narodowy poeta Polski, Litwy i Białorusi. Działacz niepodległościowy, organizator polskich oddziałów do walki z Rosją, bonapartysta.

Na początku XX stulecia powstało silne w miastach galicyjskich dążenie manifestowania polski ego charakteru miast przez stawianie pomników dla zasłużonych wobec narodu królów, hetmanów i poetów. Ta pomnikomanja wtargnęła i do Jarosławia, który należał do grupy niewielu miast, nie posiadających żadnego pomnika. (...) Komisja uznała, że jedynie piękny plac noszący już nazwę placu A. Mickiewicza jest odpowiedniem miejscem pod pomnik największego z naszych poetów i taki wniosek przedłożyła Radzie do zatwierdzenia. Rada jednak przyjęła tylko do wiadomości sprawozdanie komisji, uchwaliła powiększać nadal fundusz budowy pomnika, lecz terminu budowy pomnika nie oznaczyła. Było to zatem odroczenie sprawy na późniejsze czasy. Na takie załatwienie sprawy pomnika A. Mickiewicza wpłynął pogląd Dietziusa, który był zdecydowanym przeciwnikiem budowy martwych pomników z kamienia, marmuru czy bronzu. Dr. Dietzius zwalczał przeznaczanie pieniędzy na martwe kamienne pomniki a popierał usiłowania tworzenia pornników, świadczących o humanitarnych i filantropijnych dążeniach społeczeństwa. (...)
Projekt pomnika A. Mickiewicza zdobił salę Rady Miejskiej i pozostał nadal tylko projektem.
  Wondaś, Andrzej, 1934, Szkice do dziejów Jarosławia: Upadek Jarosławia pod rządami austrjackiemi (1773-1818), T. 1