ulice.jaroslaw.pl
 Plac Inwalidów Wojennych 

Metryka

Jarosław, Plac Inwalidów Wojennych, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Plac Inwalidów Wojennych

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
placPlac Inwalidów Wojennych38552

Dzielnica: V

Historia nazwy:

  1. Plac Inwalidów Wojennych
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr 340/XXIX/96Lokalizacja

  N 50° 0′ 57.40″, E 22° 40′ 8.32″Nazwa

- osoba, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu (stała się inwalidą) wskutek bezpośredniego udziału w działaniach wojennych, bez własnej winy. W 1919 r. powstał Związek Inwalidów Wojennych RP jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Od początku zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji wspomagając struktury państwa podziemnego. Celem działania ZIW RP jest pielęgnowanie historii Polski, kultywowanie idei patriotyzmu i krzewienie szacunku do ofiar wojen światowych.
10.11.2008 w Jarosławiu miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Inwalidów Wojennych RP. Pomnik, który jest symbolem walk niepodległościowych, powstał głównie dzięki środkom z budżetu miasta. O ważności tej inicjatywy świadczy fakt, że wkład finansowy ma również Prezydent RP.
Źródło: ziwrp.pl i jaroslaw.pl