ulice.jaroslaw.pl
księdza Jakuba
 ul. Makary 

Metryka

Jarosław, ul. księdza Jakuba Makary, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

księdza Jakuba Makary

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaMakaryksiędza Jakuba59463

Dzielnica: V

Historia nazwy:

  1. Synów Pułku
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr 236/XXVIII/92

  2. księdza Jakuba Makary
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr 120/XIV/2011
    kolejne: Uchwała Nr 146/XVII/2011Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 55.34″, E 22° 40′ 22.07″  |   Koniec: N 50° 1′ 1.43″, E 22° 40′ 20.83″Patron

Adam Gruca
(1891-1965) - ksiądz katolicki, katecheta, historyk, regionalista. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1917. Pracował jako wikariusz w Rudniku nad Sanem, Samborze, Łańcucie i Rzeszowie. W Jarosławiu był prefektem I Gimnazjum (1926-1928) i Gimnazjum Żeńskiego (1927-1928) oraz katechetą w szkole powszechnej (1928-1956). Od 1939 do pocz. maja 1940 administrował parafią jarosławską, a do sierpnia 1944 był tymczasowym dziekanem. Ppublikował artykuły w katolickich czasopismach, sam też redagował tygodnik "Jarosławskie Wiadomości Kościelne". Początkowo pisał o katolickiej nauce społecznej, liturgice, duszpasterstwie i historii biblijnej. Później zawęził swoje zainteresowania do historii dot. parafii jarosławskiej. Jego największą zasługą jest zabezpieczenie i uporządkowanie archiwum jarosławskiej Kolegiaty. Zebrany materiał źródłowy posłużył ks. Jakubowi Makarze do napisania podzielonej na siedem części monografii jarosławskiej parafii.

Poprzednia nazwa

– potoczne, później oficjalne określenie młodocianych żołnierzy. Nazywano tak w okresie wojen napoleońskich dzieci, najczęściej sieroty po towarzyszach broni, przygarnięte przez oddziały wojskowe. Dzieci, najczęściej chłopcy, pełnili zwykle funkcje chłopców na posyłki, doboszów lub łączników. Niekiedy zdarzało się im przystępować do walki z bronią w ręku. W okresie II RP niektóre pułki adoptowały sieroty, zapewniając im wikt, mieszkanie, i często finansując kształcenie. W okresie II WŚ jednostki polskie powstałe w ZSRR przygarniały często nieletnich rodaków, pozbawionych w zawierusze wojennej opieki. Synami pułków nazywano też dzieci przygarnięte przez oddziały partyzanckie, m.in. ocalałe po pacyfikacjach wsi.