ulice.jaroslaw.pl
Mieczysława
 ul. Orłowicza 

Metryka

Jarosław, ul. Mieczysława Orłowicza, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Mieczysława Orłowicza

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaOrłowiczaMieczysława15174

Dzielnica: II

Historia nazwy:

  1. Mieczysława Orłowicza
    dokument nadania nazwy: brak danych
    kolejne: Uchwała Nr III/20/88Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 50.24″, E 22° 41′ 33.18″  |   Koniec: N 50° 0′ 47.31″, E 22° 41′ 27.78″Patron

Mieczysław Orłowicz
(188-1959) - polski doktor prawa, z zamiłowania krajoznawca i popularyzator turystyki, urzędnik ministerialny II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej. Znaczną część swojego dzieciństwa spędził w Pruchniku niedaleko Jarosławia, u swojego dziadka Jana Krasickiego. Uczęszczał do gimnazjów w Jarosławiu, Samborze i do kolegium jezuickiego w Chyrowie. Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (ukończył prawo i historię sztuki). Współzałożyciel Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie (1906), organizator pierwszego Komitetu Olimpijskiego w Polsce. Autor ponad stu przewodników turystycznych. Propagator turystyki w Bieszczadach Wschodnich, na terenach wschodnich II RP, projektant przebiegu wschodniej części Głównego Szlaku Beskidzkiego. W uznaniu zasług jego imieniem nazwano przełęcz w Bieszczadach Zachodnich (przełęcz M. Orłowicza) i Główny Szlak Sudecki.

Na zdj. Mieczysław Orłowicz, działacz turystyki i krajoznawstwa (Archiwum Fotograficzne E. Hartwiga) - ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Mieczysław Orłowicz jest autorem m.in. znakomitego przewodnika po Jarosławiu pt. "Jarosław: jego przeszłość i zabytki", wyd. w 1921 r.

Lata 1891 do 1895 spędził w Jarosławiu jako uczeń gimnazjum klasycznego (...), w którym nauka trwała wówczas osiem lat.Uczęszczając tutaj do klas I-IV (a więc mając 10-15 lat życia), mieszkał u swego wuja w Rynku, a następnie razem z matką i młodzszym rodzeństwem kolejno przy ul. Spytka, Leżajskiej i Badeniego (ob. Przemyska) zawsze w skromnych mieszkaniach, bo nie przelewało się w tej rodzinie (il. 1). Okres ten opisuje Orłowicz w swych pamiętnikach z dużym sentymantem dla Jarosławia. Obszernie nakreśla istniejące tu wówczas stosunki społeczne, tryb swego życia i naukę w gimnazjum. Barwnie opisuje odpusty, jarmarki, ludzi i zdarzenia.
  Dr Mieczysław Orłowicz - nestor krajoznawstwa i turystyki polskiej, Rocznik Stowarzyszenia Miłośniów Jarosławia 1984-85, s.187