ulice.jaroslaw.pl
 Plac Skargi 

Metryka

Jarosław, Plac Skargi, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Plac Skargi

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
placPlac Skargi45849

Dzielnica: I

Historia nazwy:

  1. Plac Skargi
    dokument nadania nazwy: Uchwała z 1892 r.
    kolejne: Uchwała z 1923 r., Uchwała Nr III/20/88,
    Uchwała Nr 236/XXVIII/92

  2. Uwaga: W roku 1992 ulica będąca dotychczas częścią Placu Skargi
    (dz. 4-2320/1) otrzymała nazwę Księdza Bronisława FiliLokalizacja

  N 50° 1′ 12.91″, E 22° 40′ 54.96″Patron

X Piotr Skarga
herbu Pawęża, SJ, inna forma nazwiska: Piotr Powęski (1536-1612) - polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Sługa Boży, proboszcz kapituły katedralnej lwowskiej w 1564, kanclerz kapituły katedralnej lwowskiej. Autor Żywotów świętych i Kazań sejmowych. W latach 1552-1555 studiował filozofię na Akademii Krakowskiej. Święcenie kapłańskie przyjął w 1564 we Lwowie. W 1569 Rzymie wstąpił do zakonu jezuitów. Powróciwszy po dwóch latach do kraju zajął się zakładaniem kolegiów jezuickich i działalnością filantropijną. Od 1588 przez 24 lata pełnił funkcję nadwornego kaznodziei Zygmunta III Wazy. Zwolennik ograniczenia władzy Sejmu i zwiększenia władzy królewskiej, przeciwnik przyjęcia przez Zygmunta III korony szwedzkiej, współtwórca Unii Brzeskiej.
(...) Ksiądz Piotr Skarga przyjechał raz jeszcze do Jarosławia w 1593 roku, po 20 latach nieobecności. W tym czasie pełnił zaszczytną, ale wyczerpującą funkcję kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. Władca, który wyjechał w tym czasie do Szwecji, udzielił mu urlopu, który Ksiądz Piotr postanowił spędzić w miejscu bliskim swemu sercu. (...) Podczas rocznego prawie pobytu, Skarga rzeczywiście nie próżnował, opracowując i przygotowując do druku "Kazanie na niedziele i święta całego roku", które wydano w Krakowie w 1595 r. W 1594 roku ukończono w Jarosławiu budowę kościoła jezuickiego. 24 kwietnia tegoż roku, w drugą niedzielę po Wielkanocy, kościół konsekrowano pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. W uroczystości wzięli udział znakomici goście, w tym biskupi: łucki Bernard Maciejowski - późniejszy prymas Polski oraz Wawrzyniec Goślicki - biskup przemyski. Kronika jezuicka podaje: Kazanie miał przy pierwszym błogosławieniu Wielebny Ojciec Skarga w obecności rzesz zasłuchanych...
  Kociuba, Joanna, Piotr Skarga - postać niezwykła, kolegiata.org