ulice.jaroslaw.pl
Gen. Jana
 ul. Skrzyneckiego 

Metryka

Jarosław, ul. Gen. Jana Skrzyneckiego, 2011

Nazwa według obowiązującej uchwały:

Gen. Jana Skrzyneckiego

Nazwa TERYT*Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
CechaNazwa 1Nazwa 2Id. ULIC
ulicaSkrzyneckiegoGen. Jana49099

Dzielnica: II

Historia nazwy:

  1. Gen. Jana Skrzyneckiego
    dokument nadania nazwy: brak danych
    kolejne: Uchwała Nr III/20/88Lokalizacja

  Początek: N 50° 0′ 41.15″, E 22° 41′ 32.56″  |   Koniec: N 50° 0′ 42.83″, E 22° 41′ 35.47″Patron

Skrzynecki. Général de Division
herbu Bończa (1787-1860) - polski oficer, uczestnik wojen napoleońskich, generał armii polskiej i belgijskiej, wódz naczelny powstania listopadowego. W 1806 wraz z bratem wstąpił do 1 pp formującej się wówczas Armii Księstwa Warszawskiego. W czasie wojny polsko-austriackiej służył w korpusie księcia J. Poniatowskiego. Przez kilka miesięcy był adiutantem w sztabie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1812 uczestniczył w wyprawie na Moskwę jako dowódca kompanii. W 1814 brał udział w walkach na terytorium Francji. Po kongresie wiedeńskim wstąpił do Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. W 1824 był członkiem sądu wojskowego. Po zakończeniu bitwy o Olszynkę Grochowską, 26 II 1831 powołana przez Rząd Narodowy rada wojskowa, pod naciskiem księcia Adama Czartoryskiego, mianowała go wodzem naczelnym powstania listopadowego.