ulice.jaroslaw.pl

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 17 października 1932 r.
(pisownia oryginalna)

Uchwała:

Rada miejska składając cześć i hołd pległym
wielkim bohaterom lotnikom porucznikowi Żwirce
i inż. Wigurze, którzy imię Polski w dziedzinie
lotnictwa nietylko w Polsce, ale na całym świecie
sławą okryli - uchwala, piękną aleję ogrodową,
znajdującą się w parku miejskim w miejscu
za pawilonem, po wieczne czasy nazwać "Aleją
Żwirki i Wigury". Sporządzeniem odnośnych
tablic oraz zajęciem się uroczystością odsłonięcia
tablic ma się zająć Prezydjum Magistratu w po-
rozumieniu z Kołem miejscowem L.D.P.P.


źródło: Akta Miasta Jarosławia z dnia 17.10.1932 r., sygn. 25, str. 478, zbiory Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.