ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XIV/55/77
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 9 lutego 1977 r.

w sprawie nadania nazw ulicom i placom w mieście Jarosławiu

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom, placom oraz numeracji nieruchomości (MP Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

postanawia:

nadać nazwy dla ulic pozostających dotychczas bez nazwy, ewentualnie posiadających nazwy występujące kilkakrotnie.

1) Ulica łącząca ulicę Traugutta z ul. Pruchnicką, położona na południe od ulicy 8-go Marca otrzymuje nazwę ELIZY ORZESZKOWEJ
2) Ulica łącząca ulicę Traugutta z ul. Pruchnicką, położona na południe od ulicy Elizy Orzeszkowej, otrzymuje nazwę WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
3) Ulica łącząca ulicę Traugutta z ulicą Pruchnicką, położona na południe od ulicy Władysława Jagiełły, otrzymuje nazwę WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
4) Ulica Piastów łącząca ulicę Strzelecką z ulicą Pruchnicką zostaje przedłużona za ulicę Pruchnicką i wchodzi na ulicę o byłej nazwie Elizy Orzeszkowej.
5) Ulica łącząca ulicę Piastów z ulicą Pruchnicką otrzymuje nazwę MIESZKA I
6) Ulica łącząca ulicę Mieszka I z ulicą W. Orkana położona między ulicą Traugutta, a ul. Pruchnicką, otrzymuje nazwę POPIELA
7) Ulica łącząca ul. Limanowskiego z ul. Strzelecką otrzymuje nazwę KRÓTKA
8) Ulica biegnąca od ul. Alfreda Lampe przez ulicę Grottgera i Mączyńskiego, otrzymuje nazwę LUDWIKA SOLSKIEGO
9) Ulica wychodząca z ulicy Pawłosiowskiej (za tunelem) w prawo w kierunku ulicy Szczytniańskiej i skręcająca do Szkoły Rolniczej w Pawłosiowie, na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, otrzymuje nazwę ZBYSZKA KOPCIA
10) Ulica położona na osiedlu Krakowskim, biegnąca od ulicy Krakowskiej do torów kolejowych, na południe od ul. Mikołaja Reja, otrzymuje nazwę JANA KOCHANOWSKIEGO
11) Ulica Sanowa będąca przedłużeniem ul. Mariana Buczka, a kończąca się na moście na rzece San, zostaje przedłużona do granic administracyjnych miasta.
12) Boczna ulicy Sanowej (druga w prawo), biegnąca na południowy wschód do granic miasta Jarosławia, otrzymuje nazwę BOCZNA SANOWA
13) Ulica wychodząca od ulicy Sanowej (pierwsza w prawo) otrzymuje ze względów tradycyjnych nazwę GARBARZE
14) Boczna ulicy Garbarze otrzymuje nazwę BOCZNA GARBARZE
15) Ulica będąca przedłużeniem ulicy Grodziszczańskiej otrzymuje nazwę KRUHEL PAWŁOSIOWSKI
16) Ulica będąca przedłużeniem ulicy Pełkińskiej, otrzymuje nazwę KRUHEL PEŁKIŃSKI
17) Boczna ulicy Dolnoleżajskiej biegnąca na południowy wschód do Starego Sanu, otrzymuje nazwę KULKOWA
18) Ulica biegnąca na południowy wschód od ulicy Dolnoleżajskiej otrzymuje nazwę MISZTALE
19) Ulica Okrzei zostaje przedłużona do ulicy Misztale.
20) Ulica biegnąca na południowy wschód od ulicy Okrzei, do końca ulicy Zwierzynieckiej i dalej do granic administracyjnych miasta Jarosławia, otrzymuje nazwę DOJAZDOWA
21) Ulica łącząca ulicę Dojazdową z ulicą Misztale otrzymuje nazwę WODNA
22) Ulica łącząca ulicę Okrzei z ulicą Wodną, otrzymuje nazwę SĄSIEDZKA

Uzasadnienie

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego w 1978 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie realizacji uchwały Nr 100/76 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1976 roku, zaistniała konieczność uporządkowania spraw nazewnictwa ulic miasta Jarosławia.
Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia, pod nadzorem Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miejskiej Rady Narodowej.
Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Adam Zastyrec

skan uchwały