ulice.jaroslaw.pl

 

Dz.U.1976.41.245

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 9 grudnia 1976 r.

w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach bielskim, częstochowskim, kaliskim, przemyskim, skierniewickim i szczecińskim.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1976 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:

§ 1. W województwie bielskim włącza się:
   1) do miasta Bielska-Białej:
    a) obszar gminy Komorowice,
    b) z gminy Stare Bielsko obszar sołectwa Stare Bielsko,
    c) z gminy Wapienica obszar sołectwa Wapienica,
   2) do miasta Cieszyna z gminy Haźlach obszar sołectwa Marklowice.

§ 2. W województwie częstochowskim włącza się do miasta Częstochowy:
   1) z gminy Gnaszyn Dolny obszary sołectw: Gnaszyn Dolny, Gnaszyn Górny, Grabówka, Kawodrza Dolna, Kawodrza Górna, Kiedrzyn, Liszka Dolna i Wielki Bór,
   2) z gminy Konopiska obszary sołectw Dźbów i Kuźnica,
   3) z gminy Poczesna obszary sołectw Brzeziny Małe i Brzeziny Wielkie,
   4) z gminy Rędziny obszary sołectw: Rząsawy, Wyczerpy Górne i Zagajnik.

§ 3. W województwie kaliskim włącza się do miasta Kalisza z gminy Nowe Skalmierzyce część obszaru sołectwa Dobrzec o powierzchni 24 ha.

§ 4. W województwie przemyskim włącza się:
   1) do miasta Jarosławia z gminy Jarosław część obszaru sołectwa Munina o powierzchni 265 ha,
   2) do miasta Przemyśla:
    a) z gminy Krasiczyn część obszaru wsi Kruhel Wielki o powierzchni 46 ha i cześć obszaru sołectwa Prałkowce o powierzchni 12 ha,
    b) z gminy Medyka część obszaru wsi Hureczko o powierzchni 37 ha,
    c) z gminy Przemyśl część obszaru wsi Krówniki o powierzchni 271 ha, część obszaru wsi Ostrów o powierzchni 188 ha, część obszaru wsi Pikulice o powierzchni 290 ha, część obszaru wsi Kuńkowce o powierzchni 31 ha,
    d) z gminy Żurawica część obszaru wsi Buszkowice o powierzchni 113 ha i część obszaru wsi Żurawica o powierzchni 144 ha,
   3) do miasta Przeworska z gminy Przeworsk część obszaru sołectwa Gorliczyna o powierzchni 377 ha,
   4) do gminy Przeworsk z miasta Przeworska część obszaru miasta pod nazwą Budy o powierzchni 141 ha.

§ 5. W województwie skierniewickim włącza się do miasta Sochaczewa:
   1) obszar miasta Chodakowa,
   2) z gminy Nowa Sucha obszar sołectwa Malesin.

§ 6. W województwie szczecińskim włącza się:
   1) do gminy Cedynia tereny pod nazwą: Jastrzębiec, Michałów, Parchnica, Patrów, Podwale, Radostów, Szczawin, Szczytowice i Trzciniec o ogólnej powierzchni 2.784 ha z miasta Cedyni,
   2) do gminy Chojna tereny pod nazwą: Bara, Boguszczyn, Dolina, Graniczna, Kaliska, Krupin, Krzywka, Mątwica, Uścięcin i Wilkoszyce o ogólnej powierzchni 4.167 ha z miasta Chojny,
   3) do gminy Mieszkowice tereny pod nazwą: Chrząsna, Mirogniew, Motary, Mścinka, Nowa Strzelnica i Siegniew o ogólnej powierzchni 2.961 ha z miasta Mieszkowic,
   4) do gminy Moryń teren o powierzchni 1.434 ha z miasta Morynia,
   5) do gminy Trzcińsko-Zdrój tereny pod nazwą: Czarnołęka, Ostrzewa, Ostrzewka, Rokszyn i Szarpatki o ogólnej powierzchni 1.365 ha z miasta Trzcińska-Zdroju.

§ 7. Szczegółowego opisu granic miast wymienionych w § 3, 4 i 6 dokonają wojewodowie w drodze zarządzeń. Zarządzenia podlegają opublikowaniu w dziennikach urzędowych wojewódzkich rad narodowych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r.