ulice.jaroslaw.pl

 

Akt uznany za uchylony

Dz.U.86.30.151 ze zm.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 14 lipca 1986 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
(Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1986 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg wojewódzkich zalicza się drogi określone w załącznikach do rozporządzenia:

  1) w załaczniku nr 1 - drogi na terenie województwa białostockiego,
  2) w załączniku nr 2 - drogi na terenie województwa bielskiego,
  3) w załączniku nr 3 - drogi na terenie województwa ciechanowskiego,
  4) w załączniku nr 4 - drogi na terenie województwa częstochowskiego,
  5) w załączniku nr 5 - drogi na terenie województwa katowickiego,
  6) w załączniku nr 6 - drogi na terenie województwa kieleckiego,
  7) w załączniku nr 7 - drogi na terenie województwa krośnieńskiego,
  8) w załączniku nr 8 - drogi na terenie województwa łomżyńskiego,
  9) w załączniku nr 9 - drogi na terenie województwa nowosądeckiego,
  10) w załączniku nr 10 - drogi na terenie województwa ostrołęckiego,
  11) w załączniku nr 11 - drogi na terenie województwa pilskiego,
  12) w załączniku nr 12 - drogi na terenie województwa piotrkowskiego,
  13) w załączniku nr 13 - drogi na terenie województwa poznańskiego,
  14) w załączniku nr 14 - drogi na terenie województwa przemyskiego,
  15) w załączniku nr 15 - drogi na terenie województwa rzeszowskiego,
  16) w załączniku nr 16 - drogi na terenie województwa siedleckiego,
  17) w załączniku nr 17 - drogi na terenie województwa sieradzkiego,
  18) w załączniku nr 18 - drogi na terenie województwa suwalskiego,
  19) w załączniku nr 19 - drogi na terenie województwa tarnowskiego,
  20) w załączniku nr 20 - drogi na terenie województwa zielonogórskiego.

§ 2. Dyrekcje okręgowe dróg publicznych oraz terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, każdy w swoim zakresie działania, dostosują oznakowanie sieci dróg wojewódzkich do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 1988 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Tekst załączników nr 1-20 do rozporządzenia zawiera załącznik do niniejszego numeru).


Załącznik nr 14(8)

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH
Województwo przemyskie.

B. Ulice miejskie zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich.

 Jarosław 

Bandurskiego, Bema, Blich, Brodowicze, Brzostków, Cegielniana, Chopina, Cmentarna, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Długosza, Dobrzańskiego, Dolnoleżajska, Dubois, Flisacka, Franciszkańska, Fredry, Głębocka, Głowackiego, Grodziszczańska, Grodzka, Grottgera, Jagiellonów, Kamienna, Kasprowicza, Kilińskiego, Konfederacka, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Limanowskiego, Lotników, Lubelska, Łazy Kostkowskie, 1 Maja, Mączyńskiego, Morawska, Na Blichu, Okrzei, Opolska, Orłowicza, Paderewskiego, Panieńska, Pasieka, Pawłosiowska, Podzamcze, Pogodna, Poniatowskiego, Przemyska, Pstrowskiego, Racławicka, Reformacka, Reymonta, Rybacka, Rynek, Siemińskiego, Sienkiewicza, Sobieskiego, Spytka, Starosanowa, Stawki, Stojałowskiego, Strzelecka, Szczytniańska, Świętego Ducha, Traugutta, Wilsona, Zielińskiego, Zwierzyniecka, Żeromskiego, Żwirowa.


UWAGA: W związku reformą administracji, ulice Franciszkańska, Grodzka, Opolska, Przemyska, Rynek, Sobieskiego, Spytka - wymienione w tym wykazie - przeszły później na własność Gminy Miejskiej Jarosław, a pozostałe na własność Skarbu Państwa w zarząd Powiatu Jarosławskiego.
(Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).