ulice.jaroslaw.pl

 

Dz.U.2016.2251 z dnia 2016.12.30

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych:
 (pominięto)
2. Zmienia się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych:
 (pominięto)
3. Znosi się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych:
 (pominięto)

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. (poz. 2251)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ ZMIENIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKAZ ZNIESIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

(fragment)

Lp. Województwo, powiat, gmina Znoszone nazwy miejscowości Drugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1 2 3 4
PODKARPACKIE
jarosławski
37. Jarosław Krakowska, część miasta Jarosław -kiej
38. Łazy, część miasta Jarosław -zów
39. Widna Góra, część miasta Jarosław -nej -ry