ulice.jaroslaw.pl

ul. Ślepa

Metryka

Jarosław, dawna ul. Ślepa na mapie katastralnej

Położenie: boczna ul. Zwierzynieckiej (wówczas ul. Zwierzyniec)
Działki ewidencyjne:

  • parcele: 2522, 2552

Historia nazwy:

  1. Ślepa
    dokument nadania nazwy: brak danychLokalizacja

  N 50° 1′ 22.31″, E 22° 41′ 21.25″Nazwa

Ślepa ulica - jest to droga bez przejazdu.

Nowa ulica w Jarosławiu
Mamy plac Mickiewicza, ulicę Spytka, Hr. Badeniego, i omal żeśmy nie mieli ulicy p. Jana Kwiatkowskiego. Nie da się zaprzeczyć, że p. K., który nazwy tej sam zażądał, powinien się znaleść w gronie Mickiewiczów, Spytków, Badenich itd. itd. że jego dla miasta zasłużone nazwisko powinno być nawet złotemi głoskami wypisane, ale cóż z tego, kiedy ten niewdzięczny "naród" jarosławski ani rusz zasług nie uznaje i zamiast nazwać ulicę Jana Kwiatkowskiego - nazwał ją ślepą - a jeden z radnych chciał nawet nazwać ulicą cyklopią, bo coś o jednem oku wspominał. Nie jestże to to zaślepienie, żeby tak zasługi źle cenić, nawet wówczas gdy sama osobistość zasłużonao uznanie się upomina w prośbie stemplem na 50 ct. zaopatrzonej.
Głos Jarosławski Nr 14, 15 grudnia 1893


W numerze 14 wiadomość kronikarska pod powyższym napisem umieszczona, polega na przekręceniu faktu, ulica bowiem, która dała sposobność korespondentowi do dostarczenia jeszcze jednego dowodu o moralnej jego wartości, jest moją bezwzględną własnością, zbudowałem ją na moim gruncie a i powstałe przy niej kamienice są także moje tylko - sam tę ulicę utrzymuję i nie oddałem jej nikomu w posiadanie, —  Cóż więc jest w tem zdrożnego lub śmiesznego gdy własność nosi nazwe swego właściciela?! nbsp; Podanie było opatrzone stemplem na 50 kr., gdyż żądałem od magistratu nadania liczby porządkowej dla nowozbudowanej kamienicy trudnoż od stempla było się uchylić, gdy ustawa go przypisuje! nbsp; Zaś o zasługach położonych przezemnie około dobra miasta Jarosławia, dowie się każdy korespondent z protokołów posiedzeń rady miejskiej, kiedy Rada miasta Jarosławia na posiedzeniu dnia 5 października 1887 roku "za cenne i najbezinteresowniej oddane usługi miastu" wyraziła mi jednomyślni nawinniejsze uznanie i podziękowanie i upoważniła burmistrza, aby mi uchwałę tę pisemnie doręczył. Uchwałę tę Rady miejskiej otrzymałem pod l. 4272 dnia 1 Grudnia 1887 roku. Czyliż licuje więc z godnością uczciwego człowieka napadanie na ludzi w sposób tak niegodny jak tego znany korespondent już nieraz się dopuścił.
Z rzetel. poważ. JAN KWIATKOWSKI
Głos Jarosławski Nr 2, 15 stycznia 1894