ulice.jaroslaw.pl

os. Kolonia Oficerska

Metryka

Jarosław, Kolonia Oficerska, 2011

Położenie: osiedle domów jednorodzinnych, ograniczone ulicami: Pruchnicką, Siemieńskiego, Strzelecką i obejmuje ulice: Chmielną, Chrobrego, Grottgera, Jagiełły, Kossaka, Krótką, Limanowskiego, Łokietka, Mączyńskiego, Mieszka I, Orkana, Orzeszkowej, Piastów, Popiela, Solskiego, Sowińskiego, Traugutta, Wandy, Wieczorkiewicza
Obręb ewidencyjny: Jarosław Obręb 5

Historia nazwy:

  1. Kolonia Oficerska

  2. Osiedle Robotnicze (w latach 60. XX w.)

  3. Osiedle 40-lecia PRL
    dokument nadania nazwy: Uchwała Nr II/9/84

  4. Kolonia Oficerska (?)
    dokument nadania nazwy: Uchwała z 1992 r. (?)
  

Kolonia Oficerska to także nazwa części miasta (Numer TERYT-SIMC:TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
SIMC - System identyfikatorów i nazw miejscowości
0972275). Zobacz: Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części.Lokalizacja

  N 50° 0′ 19.57″, E 22° 40′ 15.20″Nazwa

Kolonia Oficerska - osiedle domów jednorodzinnych w Jarosławiu, które powstawało po pierwszej wojnie światowej na terenach po parcelacji majątku hrabiów Siemieńskich z Pawłosiowa. Pierwsze domy za torami kolejowymi (wówczas poza miastem) zostały wybudowane dla żołnierzy - oficerów stacjonujących w licznych jarosławskich koszarach.Dawna nazwa

- nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1944–1952, ten sam organizm państwowy, uznany międzynarodowo po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1944–1989 propagandowo i potocznie, a niekiedy w oficjalnych aktach swych władz, nazywane było Polską Ludową. W latach 1945–1989 Polska była państwem niesuwerennym, pozostającym pod dominacją ZSRR, rządzonym przez komunistyczną Polską Partię Robotniczą, następnie Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.